SRC SINAVINA HAZIRLIK-2

11) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
A) İliçi 1 gün, yurtiçi 2 gün
B) İliçi 1 gün, yurtiçi 3 gün
C) İliçi 2 gün, yurtiçi 3 gün
D) İliçi 2 gün, yurtiçi 4 gün

12) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D) Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar

13) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?
A) Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 15 gün içinde
B) Tadilatm araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 30 gün içinde
C) Taşıtm re’sen düşüm tarihinden itibaren 60 gün içinde
D) Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 60 gün sonra

14) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ünvan ve/veya kısa ünvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
B) Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda, taşıma esasında taşıtın çalışma düzenini olumsuz bir şekilde etkilemeyecek, çalışır vaziyette haberleşme cihazı bulundurulması zorunludur.
C) Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her on dört koltuk için en az bir adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
D) Yetki belgesi sahipleri altışar aylık süreyle yılda bir kez sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı 100 ve üzerinde olan sürücülerin eğitilmesi hususunda ve kendi iç denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

15) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi R1 yetki belgesi almak zorundadır?
A) Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar.
B) Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklar.
C) Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklar.
D) Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklar.

16) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?
A) İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.
B) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
C) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
D) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.

17) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
B) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
C) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
D) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar.

18) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi ücret karşılığı ticari taşımacılık yapabilir?
A) C1
B) K1
C) K2
D) D3

19) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K3 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?
A) Özmal taşıt sayısının yarısı kadar
B) Özmal taşıt sayısı kadar
C) Özmal taşıt sayısının 2 katı
D) Sözleşmeli taşıt çalıştıramazlar

20) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 7

Cevap Anahtarı

11) c 12) b 13) d 14) d 15) a 16) a 17) d 18) b 19) d 20) a

Leave a Reply