SRC SINAVINA HAZIRLIK-11

101) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, P2 yetki belgesi sahiplerinin en az kaç adet dağıtıcı elemana sahip olması gerekir?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

102) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli olarak ticari amaçla hem yurtiçi hem de il içi kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?
A) M1
B) M2
C) M3
D) M4

103) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) L türü yetki belgesi
B) K türü yetki belgesi
C) M türü yetki belgesi
D) N türü yetki belgesi

104) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) Taşımacı eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.
B) Taşımacı eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur.
C) Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen sorumludur.
D) Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

105) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
B) Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz.
C) Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatıyla yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden sorumlu değildir.
D) Taşımacı, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.

106) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşıtlar kaç yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir?
A) Sadece bir yetki belgesi eki taşıt belgesine,
B) Sadece iki yetki belgesi eki taşıt belgesine,
C) Sadece üç yetki belgesi eki taşıt belgesine,
D) Sadece dört yetki belgesi eki taşıt belgesine,

107) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tarifeler, taşımacılar tarafından belirlenir.
B) Taşımanın yoğunluğuna göre gidiş ve dönüş için farklı ücret belirlenebilir
C) Tarifeler en az dört en fazla bir yıllık olarak belirlenir
D) Ücret tarifeleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından görülmüştür şerhi verildikten sonra geçerlilik kazanır.

108) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre uluslararası eşya ve kargo taşımacılığında kullanılacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?
A) 5
B) 10
C) 20
D) Yaş şartı aranmaz

109) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıdaki özmal ticari taşıtların, ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 20

110) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, uluslararası eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasite dışındaki taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar?
A) 14
B) 19
C) 20
D) 22

Leave a Reply