SRC SORULARI HAZIRLIK-5

41) Tarifeli yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?
A) 10
B) 20
C) 30
D) Özel indirim uygulanamaz

42) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılmaması esastır.
B) Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminali kullanma hakkına haiz olmaları zorunludur.
C) Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
D) Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır.

43) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Düzenli yolcu taşımalarında, yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar.
B) Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına mükerrer olarak satılamaz.
C) Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz.
D) Yolcuların seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurma zorunluluğu yoktur.

44) Aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?
A) A2
B) D2
C) C2
D) N2

45) Aşağıdakilerden hangisi yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türlerinden birisi değildir?
A) A türü yetki belgeleri
B) B türü yetki belgeleri
C) C türü yetki belgeleri
D) D türü yetki belgeleri

46) A türü yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?
A) 5
B) 7
C) 8
D) 10

47) B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 20

48) B1 ve B2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 20

49) “B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları……….ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş aynı cinsten sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
A) Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere
B) Özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere
C) Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
D) Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere

50) “B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları …………… ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz?
A) Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere
B) Özmal taşıt sayısının yarısı geçmemek üzere
C) Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
D) Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere

Cevap Anahtarı

41) a 42) b 43) d 44) b 45) c 46) c 47) d 48) b 49) b 50) b

Leave a Reply