SRC SORULARI-4

31) AETR’ye göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 12

32) AETR’ye göre; aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
A) 7
B) 8
C) 10
D) 12

33) AETR’ye göre birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?
A) 70
B) 80
C) 90
D) 100

34) AETR’ye göre bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?
A) 9 saat, 5 saat, 30 dakika
B) 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika
C) 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika
D) 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika

35) AETR’ye göre, “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üstlendiği başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
A) 24
B) 30
C) 36
D) 48

36) AETR’ye göre; herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
A) 60
B) 70
C) 80
D) 90

37) AETR’ye göre; herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
A) 70
B) 90
C) 120
D) 150

38) AETR’ye göre; her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi kullanır?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11

39) AETR’ye göre, her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?
A) 7
B) 8
C) 10
D) 11

40) AETR’ye göre ilk hafta 48 saat araç kullanmış bir sürücü devamındaki hafta en fazla kaç saat araç kullanabilir?
A) 32
B) 42
C) 52
D) 56

Cevap Anahtarı

31) b 32) b 33) c 34) c 35) a 36) d 37) b 38) a 39) b 40) b

Leave a Reply