SRC SINAVINA HAZIRLIK-10

91) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, L2 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?
A) Özmal taşıt sayısının yarısı kadar
B) Özmal taşıt sayısı kadar
C) Özmal taşıt sayısının 2 katı
D) Sözleşmeli taşıt çalıştıramazlar

92) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; L2 yetki belgesi sahiplerinin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı en çok kaçtır?
A) Sahip oldukları özmal taşıt sayısı kadar
B) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının yarısı kadar
C) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının iki katı kadar
D) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının üç katı kadar

93) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L2 yetki belgesi sahiplerinin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı en çok kaçtır?
A) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının yarısı kadar
B) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının iki katı kadar
C) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının üç katı kadar
D) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının beş katı kadar

94) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre M2 yetki belgesi aşağıdaki taşımacılık şekillerinden hangisine verilir?
A) Yurtiçinde karayoluyla tarifeli/tarifesiz eşya taşımalığı yapacaklara
B) Yurtiçinde karayoluyla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara
C) Yurtiçinde sadece kendi esas iştigal konusuyla ilgili taşımacılık yapacaklara
D) Yurtiçinde kargo işletmeciliği yapacaklara

95) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; M2 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için, şube veya acente şeklinde örgütlenmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 2 ilde
B) 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 3 ilde
C) 3 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 3 ilde
D) 5 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 3 ilde

96) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, N2 yetki belgesi sahiplerinin ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim taşıta sahip olmaları şarttır?
A) 5
B) 7
C) 10
D) 14

97) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; N2 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için, şube veya acente şeklinde örgütlenmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) En az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 2 ilde
B) En az 3 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 2 ilde
C) En az 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 2 ilde
D) En az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 3 ilde

98) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, N türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?
A) 10 yaş
B) 14 yaş
C) 19 yaş
D) Yaş şartı aranmaz

99) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, oto taşımaları ve özelliği olan taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı taşıtlar hariç, taşıma kapasitesi kaç tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez?
A) 10
B) 12
C) 15
D) 20

100) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, P1 yetki belgesi sahiplerinin en az kaç adet dağıtıcı elemana sahip olması gerekir?
A) 5
B) 30
C) 10
D) 25

Cevap Anahtarı

91) a 92) b 93) a 94) d 95) b 96) c 97) a 98) d 99) a 100) a

Leave a Reply