SRC SINAVINA HAZIRLIK-7

61) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden hangisine sahip olanlar sözleşmeli taşıtları kullanamaz?
A) C1
B) C2
C) M1
D) M2

62) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden hangisine sahip olanlar sözleşmeli taşıtları kullanamaz?
A) L2
B) M2
C) C2
D) C3

63) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki belgelerden hangisinin taşıtta bulunması zorunludur?
A) Taşıt belgesi
B) Yetki belgesi
C) Taşıt kartının aslı
D) Kasko poliçesi

64) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Uluslararası yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz
B) Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz.
C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
D) Hepsi

65) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur.
B) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır.
C) İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez
D) Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir.

66) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi R2 yetki belgesi almak zorundadır?
A) Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar.
B) Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklar.
C) Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklar.
D) Uluslararası lojistik işletmeciliği yapacaklar.

67) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Taşıt Kartı üzerinde yer alması zorunlu olan bilgilerden değildir?
A) Yetki belgesi sahibinin ticari ünvanı
B) Sürücünün adı soyadı
C) Yetki belgesinin türü ve numarası
D) Aracın rengi

68) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi ticari amaçla dağıtıcılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir?
A) M türü yetki belgesi
B) G türü yetki belgesi
C) H türü yetki belgesi
D) P türü yetki belgesi

69) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yetki belgesine sahip tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir.
B) Gerçek veya tüzel kişiler, istedikleri her farklı belgenin gerektirdiği şartları sağlamaları halinde bile birden fazla yetki belgesi alamazlar.
C) Yetki belgeleri, adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamaz.
D) Yetki belgeleri hiçbir şekilde devredilemez.

70) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi kargo işletmeciliği yapacaklara verilen belgedir?
A) K
B) L
C) M
D) N

Cevap Anahtarı

61) a 62) d 63) c 64) d 65) c 66) a 67) b 68) d 69) b 70) c

Leave a Reply