SRC SINAVINA HAZIRLIK-4

31) Aşağıdakilerden hangisi eşya/kargo taşımacılığı alanında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türlerinden birisi değildir?
A) A türü yetki belgeleri
B) C türü yetki belgeleri
C) K türü yetki belgeleri
D) M türü yetki belgeleri

32) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
A) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri,
B) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
C) Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
D) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.

33) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
A) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla ticari yapılan taşımalar.
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C) Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar.

34) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
A) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
B) Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C) Eşya taşımada kullanılan taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
D) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar

35) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
A) Motorlu taşıtlarla ticari amaçla yapılan yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri.

36) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
A) Motorlu taşıtlarla yapılan ticari amaçla yolcu ve eşya taşımaları.
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri.

37) Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?
A) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları,
B) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,
C) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,
D) 65 yaşından gün almamış olmaları,

38) Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?
A) Trafik tescil belgesi
B) Sürücü belgesi
C) Taşıma yetki belgesi
D) Taşıt kartı

39) Aşağıdakilerden hangisi ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir?
A) P türü yetki belgesi
B) M türü yetki belgesi
C) G türü yetki belgesi
D) H türü yetki belgesi

40) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Taşıtın yaşı, araç tescil belgesi kayıtlarındaki model yılından sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
B) Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.
C) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteneli veya brandalı olması şart değildir.
D) Kamyon tek başına bir birim taşıt sayılır.

Cevap Anahtarı

31) a 32) a 33) b 34) c 35) c 36) c 37) d 38) c 39) c 40) c

Leave a Reply