SRC SORULARI HAZIRLIK-11

101) Otobüsle tarifeli olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) D1 yetki belgesi
B) D2 yetki belgesi
C) D3 yetki belgesi
D) D4 yetki belgesi

102) Seyahat sırasında ses ve görüntü cihazlarının yönetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?
A) Sürücü
B) Yardımcı personel
C) Yolcu
D) Hiçbiri

103) “Tadilat yapılmak suretiyle koltuk kapasitesi artırılmış yolcu taşımaya mahsus taşıtlar yetki belgeleri eki taşıt belgelerine …………………………………..” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yukarıdaki boşluk hangisi ile tamamlanmalıdır.
A) Kaydedilir.
B) Kaydedilmez.
C) Tadilat yapılmadan önceki hali ile kaydedilir.
D) Hiçbiri

104) Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşıma güzergahı
B) Taşıma hattı
C) Taşımacılık
D) Taşıma

105) “Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
A) 10 dakika öncesi veya sonrasına
B) 15 dakika öncesi veya sonrasına
C) 20 dakika öncesine
D) 30 dakika öncesi veya sonrasına

106) Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara, aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır?
A) Para cezası
B) Trafikten men cezası
C) Hapis cezası
D) Ağır hapis cezası

107) Ticari amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) B türü yetki belgesi
B) A türü yetki belgesi
C) D türü yetki belgesi
D) F türü yetki belgesi

108) Ücret ve zaman tarifesine göre düzenli olarak otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak olanların hangi tür yetki belgesine sahip olmaları gerekir?
A) B1
B) B2
C) D1
D) D2

109) Uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?
A) 10
B) 12
C) 20
D) Yaş şartı aranmaz

110) Uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler en fazla kaç yaşında olabilir?
A) 10
B) 8
C) 5
D) 3

Cevap Anahtarı

101) a 102) b 103) b 104) b 105) a 106) a 107) b 108) a 109) a 110) a