SRC SORULARI-2

11) Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?
A) 9 saat, 5 saat, 30 dakika
B) 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika
C) 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika
D) 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika

12) Her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi kullanır?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11

13) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
A) 3 Defa, 10 Saat
B) 2 Defa, 9 Saat
C) 3 Defa, 9 Saat
D) 2 Defa. 10 Saat

14) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?
A) 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır
B) 2 saat eklenerek 13 saate çıkartılır
C) 3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır
D) 4 saat eklenerek 15 saate çıkartılır

15) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, “ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir.” Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?
A) Hiçbir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
C) Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat artar

16) Takograf kayıtlarının muhafaza edilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sürücü son otuz günlük takograf kayıtlarını aracında muhafaza etmek zorundadır.
B) İşletenler veya firma yetkilileri 5 yıllık takograf kayıtlarını muhafaza etmek zorundadırlar.
C) Sürücü 1 aylık süresi dolan kayıtları işletene veya firma yetkilisine teslim etmek zorundadır.
D) İşleten veya firma yetkilisi 30 günlük yasal süresini dolduran takograf kayıtlarını imha ettiğinde bunu bir tutanak ile kayıt altına almak zorundadır.

17) Taşıt şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir?
A) 15 gün
B) 1 ay
C) 3 ay
D) 6 ay

18) Uluslararası karayolu taşımacılığında bulunan sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerini düzenleyen uluslararası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) TIR
B) CMR
C) AETR
D) ADR

19) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre, bir sürücünün haftalık dinlenme süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 8 saat
B) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 10 saat
C) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
D) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün

20) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
A) Altmış saat
B) Yetmiş saat
C) Seksen saat
D) Doksan saat

Cevap Anahtarı

11) c 12) a 13) c 14) a 15) a 16) d 17) b 18) c 19) c 20) d

Leave a Reply