SRC SINAVINA HAZIRLIK-9

81) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, K1, K3, L1, M1, M2, N türü, P türü yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
A) 10
B) 14
C) 20
D) Yaş şartı aranmaz

82) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1 yetki belgesi aşağıdaki taşımacılık şekillerinden hangisine verilir?
A) Yurtiçinde karayoluyla tarifeli/tarifesiz eşya taşımalığı yapacaklara
B) Yurtiçinde karayoluyla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara
C) Yurtiçinde sadece kendi esas iştigal konusuyla ilgili taşımacılık yapacaklara
D) Yurtiçinde kargo işletmeciliği yapacaklara

83) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K1 yetki belgesi sahipleri aşağıdaki yetki belgesi türlerinden hangisi ile acentelik sözleşmesi yapabilirler?
A) G1
B) G2
C) G3
D) G4

84) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; K2 yetki belgesi için başvuranların ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kaç adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmalıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

85) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; K3 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları gerekir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

86) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K ve P türü yetki belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
A) Özmal taşıt sayısı kadar
B) Özmal araç sayısının yarısı kadar
C) Özmal araç sayısının 2 katı kadar
D) Kiralık araç çalıştıramazlar

87) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
A) Öz mal araç sayısının yarısı kadar
B) Öz mal araç sayısı kadar
C) Öz mal araç sayısının 2 katı
D) Kiralık araç çalıştıramazlar

88) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
A) Özmal araç sayısının yarısı kadar
B) Özmal araç sayısı kadar
C) Özmal araç sayısının 2 katı
D) Kiralık araç çalıştıramazlar

89) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L1, M1 ve M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?
A) 10 yaş
B) 14 yaş
C) 19 yaş
D) Yaş şartı aranmaz

90) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, L2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş taşıtlarının istiap haddi en az kaç ton almalıdır?
A) 50
B) 75
C) 220
D) 300

Cevap Anahtarı

81) c 82) a 83) a 84) a 85) b 86) d 87) d 88) d 89) d 90) c

Leave a Reply