SRC SORULARI HAZIRLIK-3

21) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yaptıramazlar.
B) Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılabilir.
C) Taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur.
D) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları bu sıfatla yapmış oldukları faaliyetlerden taşımacı ile müştereken sorumludur.

22) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölmeleri dışında eşya taşınmaz.
B) Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj taşınamaz.
C) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.
D) Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.

23) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs” kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?
A) 21
B) 22
C) 24
D) 26

24) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Her yolcu için ayrı bilet düzenlenmesi zorunluluğu yoktur.
B) Satılan yolcu bileti geri alınmaz.
C) Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınabilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından izin belgesi alınması zorunludur.
D) Her seyahatte en fazla iki personel bilet kesilerek ücretsiz taşınabilir

25) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu ifade eder?
A) Taşıma hattı
B) Taşıma güzergahı
C) Düzenli taşıma
D) Arızi taşıma

26) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
B) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
C) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
D) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar.

27) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yetki belgesi sahipleri, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için yolcunun ölümü, yaralanması ve eşyanın zarar görmesinden doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadır.
B) Yolcu taşımalarında, tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve benzeri nitelikteki yolcu eşyası taşıtın bagaj bölümü de dahil olmak üzere taşınabilir.
C) Zorunluluk halinde mülki idare amirlerince verilecek izin dışında yolcu ve eşya sınır kapılarına taşınmaz.
D) Yolcuların sınır kapısından yaya olarak geçmek suretiyle bir başka taşıta binmesine müsaade edilmez.

28) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangileri ile tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilir?
A) D2 ve B2
B) D3 ve B3
C) D1 ve B1
D) Sadece D2

29) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?
A) 10
B) 12
C) 15
D) 20

30) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?
A) 8
B) 12
C) 19
D) Yaş şartı aranmaz.

Cevap Anahtarı

21) b 22) c 23) d 24) d 25) b 26) d 27) b 28) c 29) d 30) d 

Leave a Reply