SRC SORULARI-6

51) AETR’ye göre toplam 90 saatlik taşıt kullanma süresi en az kaç günlük sürede gerçekleşmelidir?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 15

52) Aşağıdakilerden hangisi takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süre ile araçlarında bulundurmak zorundadır?
A) Sadece kamyon şoförleri
B) Sadece otobüs şoförleri
C) Sadece tır şoförleri
D) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıması yapan bütün şoförler.

53) Birbirini takip eden 2 haftada toplam en fazla çalışma süresi kaç saat ile sınırlandırılmıştır?
A) 80
B) 85
C) 90
D) 95

54) Bir sürücü birinci hafta 56 saat taşıt kullanmıştır. Haftalık dinlenme süresini kullanmayan sürücü ikinci hafta en fazla kaç saat taşıt kullanabilir?
A) 20
B) 34
C) 40
D) 42

55) Bir sürücün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?
A) 9 saat, 5 saat, 30 dakika
B) 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika
C) 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika
D) 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika

56) Çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin 11 saatlik günlük dinlenme süresi hangi durumda 12 saate çıkarılır?
A) Günlük dinlenme süresinin kesintiye uğraması durumunda
B) Yeterli dinlenmenin sağlandığı durumda
C) Sürücünün talebi ile
D) İşin az olduğu durumlarda

57) Devamlı araç kullanma süresi sonunda verilen mola en az ne kadar olmalıdır?
A) 15 dakika
B) 30 dakika
C) 45 dakika
D) 60 dakika

58) Dört saat otuz dakikalık taşıt kullanma süresinin sonunda sürücü bir dinlenme süresini kullanmaya başlamayacaksa en az kaç dakikalık bir mola verir?
A) 30
B) 35
C) 40
D) 45

59) Herhangi bir onbeş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
A) 60 saat
B) 90 saat
C) 30 saat
D) 24 saat

60) Herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
A) 70 saat
B) 80 saat
C) 90 saat
D) 110 saat

Cevap Anahtarı

51) d 52) d 53) c 54) b 55) c 56) a 57) c 58) d 59) b 60) c

Leave a Reply