Kategori: Src Soruları

SRC SINAVINA HAZIRLIK-2

11) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat …

SRC SINAVINA HAZIRLIK

Src Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz… 1) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir? A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve …

SRC SORULARI HAZIRLIK-11

101) Otobüsle tarifeli olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesi aşağıdakilerden hangisidir? A) D1 yetki belgesi B) D2 yetki belgesi C) D3 yetki belgesi …

SRC SORULARI HAZIRLIK-10

91) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcunun biletini açık bilet haline getirebilmesi için, araç hareket etmeden ne kadar zaman önce müracaat etmesi gerekir? A) 4 saat B) 6 saat C) 8 …

SRC SORULARI HAZIRLIK-9

81) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifeli olarak otobüsle sadece şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir? A) D1 B) D2 C) B1 D) B2 82) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine …

SRC SORULARI HAZIRLIK-8

71) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tarifeli yolcu taşımaları taşıma sözleşmesi olmadan yapılamaz B) Tarifesiz yolcu taşımaları taşıma sözleşmesi olmadan yapılamaz C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre …

SRC SORULARI HAZIRLIK-7

61) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir? A) 5 B) 8 C) 10 D) 12 62) Karayolu Taşıma …

SRC SORULARI HAZIRLIK-6

51) B1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz? A) 8 B) 10 C) 18 D) 20 52) B3 yetki belgesi için başvuranların; ticari …

SRC SORULARI HAZIRLIK-5

41) Tarifeli yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler? A) 10 B) 20 C) 30 D) …

SRC SORULARI HAZIRLIK-4

31) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler? A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 32) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre …