TMGD SORULARI

TMGD  Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz…

1) Birden fazla göze/bölmeye sahip bir tankerin sadece ön ve arkasına turuncu plaka takılacaktır. Tankerin gözlerinde benzin ve dizel taşındığında turuncu plaka üzerinde hangi bilgiler olmalıdır?

A) Söz konusu maddelerin aynı araçta taşınması kurallara aykırıdır

B) 30/1202

C) Boş turuncu plaka

D) 33/1203

E) İşaretlemeye gerek yoktur

 

2) MPÜB’lerde patlayıcıların taşınmasına aşağıdaki şartlardan hangilerinin yerine getirilmesi durumunda izin verilmiştir?

 • I) MPÜB’de üretilecek malzemenin miktarı uyumluluk grubu D kapsamındaki patlayıcılar için en fazla 200 Kg olacaktır.
 • II) Ambalajlı patlayıcılar, diğer tehlikeli malların yüklenmesinden ve taşıma işleminden en az 1 gün önce MPÜB’lere yüklenecektir.
 • III) Yetkili kurum aksini onaylamadıkça toplam maksimum 400 adet fünye ünitesi taşınabilir.
 • IV) Ambalajlanmış patlayıcıların 6.12.5 ‘in zorunluluklarını karşılayan bölmelerde taşınmasına gerek yoktur.
 • V) Sınıf 5.1 kapsamındaki patlayıcılar ile maddeler arasında karma yüklemeye izin verilmişse, bunların toplamı Sınıf 1 kapsamındaki infilak eden patlayıcılar olarak muamele görecektir

A) I, II, V

B) I, II, III

C) III, IV, V

D) I, III, V

E) I , IV , V

 

3) UN 1295 maddesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • I.Yanıcı sıvı bir maddedir.
 • II.Su ile temas halinde alevlenir gazlar çıkarabilir.
 • III.Dış ambalaj başına azami kütle 30 kg’ı aşmamalıdır.
 • IV.Ambalajlar elleçlenirken suyla temas etmemesi için özel önlem alınmalıdır.
 • V.Tankla taşındığında C tünelinden geçebilir.x

A) I, II ve III

B) I, II ve IV

C) II, III ve IV

D) II, IV ve V

E) Hepsi

 

4) Sınıf 3’teki duyarlılığı azaltılmış patlayıcılar ile Sınıf 4.2’deki pirofonik maddelerin özelliğini taşıyan bir maddenin sınıfı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Sınıf 2

B) SINIF 3

C) Sınıf 5.2

D) Sınıf 1

E) Sınıf 4.2

 

5) Yazılı talimatlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • I)Bütün tehlikeli maddeler için tek bir yazılı talimat örneği bulunmaktadır.
 • II)Yazılı talimatların içeriği sadece kurtarma ekiplerine yöneliktir.
 • III)Bir araçtaki her tehlikeli madde için farklı yazılı talimatlar sürücüye verilmelidir.
 • IV)Yazılı talimatlar sadece ambalajlı maddelerin taşınmasında gereklidir.
 • V)Yazılı talimatlarda araçta bulunması gereken teçhizatların bilgisi bulunur.
 • VI)Yazılı talimatlar yanmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 • VII)Yazılı talimatlarda gönderici ve alıcının ismi ve adresi bulunmaktadır.
 • VIII)Yazılı talimatlar mutlaka turuncu levhaların takıldığı yerlerde bulunmalıdır.

A) I, IV, V

B) II, V ve VIII

C) I ve V

D) I ve VII

E) Hepsi

 

6) Aşağıdaki sınıflandırma kodunun hangisi sınıf 5.1 deki nesneleri ifade eder?

A) OW

B) T

C) OTC

D) O3

E) A

 

7) Aşağıdaki taşımalardan hangisi için sürücü SRC-5 eğitimi alması zorunludur?

A) Öncesinde BM NO 1150 taşımasında kullanılmış, herhangi bir zararı sıfırlayacak yeterli önlemlerin alındığı temizlenmemiş boş ambalaj.

B) 1000 adet şişirilmiş pnömatik araç lastiğinin taşınmasında.

C) Brüt ağırlığı 2500 kg silah için kartuş (UN0012) yüklü bir kamyonun taşınmasında

D) Karbonatlı meşrubatlarda bulunan BM NO 1950’ye atanmış gazlar.

E) 45 kg UN NO 0241’in ambalajlanmış şekilde taşınmasında

 

8) 3H2 kodlu ambalaj için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sökülebilir başlığa sahiptir

B) Plastik bir bidondur

C) Kullanım süresi üretim tarihinden itibaren beş aydır.

D) İzin verilen maksimum kapasite 60 litredir

E) İzin verilen maksimum kütle 120 kilogramdır.

 

9) Uyumluluk grubu C, D ve E’de bulunan nesneler birlikte ambalajlandığında hangi uyumluluk grubu içinde sınıflanabilirler?

A) C

B) E

C) D

D) N

E) G

 

10) UN NO 1749 tehlikeli maddesi hangi kodlu tank ile taşınır?

A) P40DH

B) P10BH

C) P3BH

D) P30BN

E) P1.4BH

Cevap Anahtarı 

1-D  2-D  3-C  4-B  5-C  6-D  7-D  8-C  9-B  10-A

Leave a Reply