TMGD SORULARI-10

101) UN 1830 numaralı maddeden 200 litrelik 3 varil taşıyan sürücü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yazılı talimatlara uygun ekipmana sahip olmalıdır

B) Sürücülere yönelik yazılı talimatlara sahip olmalıdır

C) Taşımacılık belgesine sahip olmalıdır.

D) ADR sertifikasına sahip olmalıdır.

E) 1.1.3.6 sayılı hükümden muaf olarak malzemeyi taşıyabilir.

102) BM 3252 ısı yalıtımlı bir tankta taşınmak isteniyor. Tankın litre başına izin verilen azami içerik kütlesi ne olmalıdır?

A) 3.9

B) 39

C) 0.78

D) 4.3

E) 43

103) Ambalajlama grubu III olan BM 3065 maddesi 250 lt’lik ambalajlara doldurulmuş halde bir araçta taşınmaktadır. Bu araç için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Aracın ön ve arkasına tehlike tanımlama ve BM numaralarının yer aldığı turuncu levhalar takılmalıdır.

B) Araç ADR hükümlerine tabi değildir.

C) Aracın taşıma kategorisi muafiyeti vardır.

D) Araçtaki ambalajlar sınıf 3 ve 6’ya ait tehlike etiketiyle işaretlenmelidir.

E) Araçtaki ambalajlar yalnızca sınıf 3’e ait tehlike etiketiyle işaretlenmelidir.

104) Toplam 200 litre BM 2826 maddesi ambalajlanmış şekilde taşındığında hangi tünellerden geçebilir?

A) Yalnızca A kategorili tünellerden

B) Yalnızca A ve B kategorili tünellerden

C) Yalnızca A, B ve C kategorili tünellerden.

D) Yalnızca A, B, C ve D kategorili tünellerden

E) A, B, C, D ve E kategorili tünellerden

105) Aynı taşıma ünitesinde ambalajlanmış olarak 10 ml asetaldehit (UN1089) sızdırmaz porselende ve istisnai miktarda taşıması yapılacak şekilde, ayrıca alüminyum kasada 300 l benzin (UN 1203) ve OHK’de 50 kg ıslak pamuk (UN1365) beraber taşınacaktır. Bu maddeleri taşıyan araç için aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

  • I) Girişinde “E” yazan bir tünelden geçiş yapabilir.
  • II) Girişinde “C” yazan bir tünelden geçiş yapabilir.
  • III) Girişinde “D” yazan bir tünelden geçiş yapamaz.
  • IV) Aracın onay sertifikası olması gerekmektedir.
  • V) Araçta 2 kg’lık yangın söndürme cihazı bulunması yeterlidir.

A) Yalnız I

B) I-II-V

C) III-IV

D) Yalnız III

E) I-II-IV-V

106) Taşımacılık belgesi aşağıda yer alan bilgilerden hangisini içermelidir?

  • I) Çelik variller içerisinde UN 1090 numaralı ASETON ÇÖZELTİSİ malzemesinin taşınması için “Sıcaklık ‘C’de kontrol altındadır” yazmalıdır.
  • II) UN0325, ATEŞLEYİCİLER, 1.4G, II, 4 kutu, 20 kg
  • III) Paket içerisinde taşınan UN 3324 numaralı malzeme için toplam aktivite
  • IV) IBC’nin periyodik muayene tarihinden sonra doldurulmuş olması halinde “4.1.2.2 b’ye uygun olarak taşıyın” ibaresi
  • V) Patlayıcı malzeme bulunan Sınıf 1 unsurlar olması durumunda toplam net patlayıcı malzeme içeriği

A) III ve V

B) II ve IV

C) II ve III

D) I ve III

E) I ve IV

107) Aşağıdaki maddeler bir araç içerisinde taşındığında bazı ADR şartlarından muafiyet var mıdır? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Madde 1 UN 2278 Madde Miktarı: 100 litre 2 300 Madde 2 UN 2265 Madde Miktarı: 375 litre 3 375 Madde 3 UN 1401 Madde Miktarı: 75 litre 2 225 Madde 4 UN 3414 (PG I) Madde Miktarı: 4 litre 1 200

A) Hayır – 1050 puan

B) Evet – 850 puan

C) C) Evet – 1200 puan

D) D) Hayır – 1100 puan

E) E) Evet – 950 puan

108) Zehirli maddelerin veya bulaşıcı maddelerin tanımını karşılamayan ancak normalde doğal üremenin sonucu olmayan bir şekilde hayvanları, bitkileri veya mikrobiyolojik maddeleri değiştirebilecek nitelikteki genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar veya organizmalar hangi sınıfa atanır?

A) SINIF 9

B) SINIF 8

C) SINIF 7

D) SINIF 6

E) SINIF 5

109) Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının 1,5 saat bir temas süresi içinde yok olmasına neden olan asit özelliği gösteren organik katı bir madde ambalajlar içinde taşınmak isteniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu madde tozun dışarı çıkmasını önleyecek özellikte plastik iç ambalajlarla azami 50 kg olacak şekilde konulabilir.

B) Bu madde fiber levha OHK’lar ile taşınabilir.

C) Bu madde T21 tank talimatı ile taşınabilir.

D) Bu maddeyi taşıyan bir araç E hariç tüm tünellerden geçebilir.

E) Bu madde sınırlı miktarda taşınmak istendiğinde azami miktar 1 kg’dır

110) Aşağıdaki taşımalardan hangisi için sürücü SRC-5 eğitimi alması zorunludur?

A) ADR yönetmeliğinin 1.1.3.1 (f) maddesine uygun olan boş temizlenmemiş ve son olarak UN1202 barındırmış olan bir statik tankın taşınmasında

B) Dökme olarak bir konteynır içerisinde 5000kg inşaat atığı taşındığında

C) Brüt ağırlığı 2500kg silah için kartuş (UN0012) yüklü bir kamyonun taşınmasında

D) 1200lt UN1002 sıkıştırılmış havanın sanayi tüplerin içinde taşınmasında

E) 1500 kg UN NO 0070’in ambalajlanmış şekilde taşınmasında

Cevap Anahtarı

101-E  102-C  103-B  104-E  105-B  106-A  107-D  108-A  109-E  110-D

Leave a Reply