TMGD SORULARI-8

71) Aşağıdaki ambalajlardan hangileri yetkili kurum tarafından aksi onaylanmadıkça veya taşınan maddenin yapısından dolayı daha kısa bir kullanım süresi belirtilmedikçe kullanım süreleri üretim tarihinden itibaren 5 yıl olan ambalajlardandır? I) 1H II) 1D III) 2B IV) 3H

A) Yanlız I

B) I, II, III

C) I, II, III, IV

D) I, II

E) I , IV

 

72) Bir tanker içerisinde potasyum hidroksit çözeltisi, ambalajlama grubu II taşınmaktadır. Araca takılacak turuncu plaka üzerindeki tanımlama ve BM numarası ne olmalıdır ve “tehlike ikaz levhası”nın aracın neresine takılması gerekir?

A) 80/1813, Aracın iki yanına ve arkasına

B) 80/1813, Aracın iki yanına, önüne ve arkasına

C) 80/1814, Aracın iki yanına ve arkasına

D) 80/1814, Aracın iki yanına, önüne ve arkasına

E) Hiçbiri

 

73) Tehlikeli maddelerden Sınıf 9’a atanana maddeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. A) Ambalajlama grubu I’e uygun ambalajlarda paketlenmelidirB) Yalnızca ambalajlama grubu III’e uygun ambalajlarda paketlenmelidirC) OP metotlarına göre paketlenmelidirD) Sadece OHK’lerde paketlenmelidirE) Ambalajlama grubu II veya III maddeler için uygun ambalajlarda paketlenmelidir.

 

74) Aşağıdaki tehlike özelliklerinden hangisi veya hangileri 9’a ait değildir I) Yanık riski II) Yangın riski III) Sulu ortam için risk IV) Enfeksiyon riski

 1. A) I ve IIB) III ve IVC) Yalnızca IIID) Yalnızca IVE) II ve IV

 

75) Bir araç içerisinde önceden radyoaktif madde içeren boş ambalajlar taşınmak isteniyor. Böyle bir taşımada uygulanması gereken kurallar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • I)Bu ambalajların üzerinde BM numarasının yanı sıra tam sevkiyat isminin de bulunması gerekir.
 • II)Bu ambalajlardan birkaç tanesini bir paletin üzerine dizip üzerine siyah bir folyo sardıktan sonra “OVERPACK” işaretlemesinin yapılmasına gerek yoktur.
 • III)Sürücülerin ADR belgesi ile yola çıkması zorunludur.
 • IV)Araçta portatif aydınlatma aparatları bulunması zorunluluğu yoktur

A) Hepsi

B) Yalnızca III

C) Yalnızca II

D) I ve II

E) II ve III

 

76) Tankın, aracın veya konteynerin boşaltılmasının hemen sonrasında: Boşaltma işlemi sırasında tankın, aracın veya konteynerin dışına yapışmış tehlikeli kalıntıları temizlemek ve valfların kapandığından emin olmak ve açık yerleri incelemek hangi tarafın hükümlülüğüdür?

A) Gönderen

B) Boşaltıcı

C) Yükleyici

D) Taşıyıcı

E) Ambalajlayıcı

 

77) ADR’ye göre “Araç Onay Sertifikası” hakkında aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

 • I)İngilizce olmalıdır,
 • II)Fransızca, Almanca dillerinden biriyle olmalıdır,
 • III)Sadece düzenleyen ülkenin dilinde olmalıdır,
 • IV)Düzenleyen ülkenin dilinde olmalıdır,
 • V)Düzenleyen ülkenin dili İngilizce Fransızca, Almanca değilse, sertifikanın başlığı ile No.11’deki açıklamalar bu dillerden biriyle olmalıdır.

A) I, II

B) I, II, III

C) II, III

D) II, III, IV, V

E) IV, V

 

78) 2 tonluk kapasiteye sahip bir kamyonda ambalajlar içinde 200 lt Aseton taşınmaktadır. Araçta bulunması gereken yangın söndürme cihazının kg ve adedi nasıl olmalıdır?

A) 1 ADET 2 KG

B) 1 ADET 4 KG

C) 1 ADET 6 KG

D) 1 ADET 5 KG

E) Hiçbiri

 

79) Aşağıdaki sınıflandırma kodunun hangisi sınıf 4.1 deki zehirli, duyarlılığı azaltmış katı patlayıcıları ifade eder?

A) F

B) FO

C) SR

D) DT

E) FC

 

80) Dışta çelik varil içte plastik kaplar olacak şekilde bir kompozit ambalaj kaynama noktası 23 oC olan sıvı ile doldurulmak istendiğinde doldurma oranı kaç olmalıdır?

A) 92

B) 98

C) 90

D) 94

E) 96

Cevap Anahtarı

71-E  72-C  73-E  74-D  75-B  76-B  77-E  78-A  79-D  80-C

Leave a Reply