TMGD SORULARI-12

131) Aşağıda UN numaraları verilen maddelerden hangisi için güvenlik planı oluşturulması zorunludur?

A) UN 3379

B) UN 3082

C) UN2609

D) UN 2422

E) UN 1134

132) Sınıf 1 maddeleri ile dolu ambalajların işaretlemesi ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Ambalajlar üzerinde işaret olarak sadece “uygun sevkiyat ismi” bulunmalıdır.

B) Ambalajlar üzerinde işaret olarak sadece “UN numarası” bulunmalıdır.

C) Ambalajlar üzerinde işaret olarak hem “UN numarası” hem de “uygun sevkiyat ismi” bulunmalıdır.

D) “UN numarası” ve “uygun sevkiyat ismi” işaret değildir.

E) Ambalajlar üzerinde hiçbir işaret bulunmaz.

133) UN 1660 numaralı tehlikeli madde taşımacılığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur;

 • I)Silindir ve silindir demetlerinde taşınabilir.
 • II)Taşıma ünitesi 2.3, 5.1 ve 8 numaralı tehlike etiketlerini taşımalıdır.
 • III)Zehirli, yükseltgen ve aşındırıcı bir maddedir.
 • IV)Sıkıştırılmış gazlar 1 numaralı alt gruba atanır.
 • V)Tüplerde taşınabilir.

A) I, II, IV

B) I ve III

C) II, IV, V

D) Hepsi

E) I, II, III, IV

134) KHDS’si 30 °C olan OHK’ lerin Acil Durum Sıcaklığı ve Kontrol Sıcaklığı sırasıyla ne olmalıdır?

A) 20 °C/10 °C

B) 20 °C/15 °C

C) 20 °C/5 °C

D) 20 °C/20 °C

E) 20 °C/35 °C

135) UN 1202 (30/1202) malzemesi taşıyan motorlu taşıt tankeri için hangileri doğrudur?

 • I) FL ya da AT aracı olabilir.
 • II) Araç, bir taşıt onay sertifikasına sahip olmalıdır.
 • III) FL aracı olabilir.
 • IV) Bir AT sertifikasına sahipseniz petrol (UN 1203) taşımacılığı için kabul edilebilir.

A) I, II ve III

B) II ve IV

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

136) Ambalaj içinde UN 1251 taşınan bir araçta her bir araç ekibi üyesi için aşağıdaki teçhizatlardan hangilerinin bulundurulması gerekir?

 • I)İkaz yeleği
 • II)Kürek
 • III)Baret
 • IV)Acil durum maskesi
 • V)Koruyucu eldiven
 • VI)Göz durulama sıvısı

A) I ve III

B) I, II ve IV

C) I, IV VE V

D) I, II, IV ve V

E) I ve II

137) Portatif tank talimatları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) T23 sayılı tank talimatında, portatif tanklarda taşınmasına izin verilen sınıf 4.1 ve sınıf 5.2 maddeler, geçerli kontrol ve acil tahliye sıcaklıklarıyla verilmiştir.

B) Basınç altındaki kimyasallar, T50 sayılı Portatif tank talimatına tabidir.

C) Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar, T75 sayılı Portatif tank talimatına tabidir.

D) T5 tank talimatı için asgari test basıncı 2.65 bardır

E) T20 tank talimatı için maksimum gövde kalınlığı 6 mm’dir

138) Sınıf 7 maddeler tarafından oluşturulan tehlikelerden hangileri baskın olarak kabul edilir?

A) Zehirli gazın emisyonu

B) Yüksek basınç

C) Aşındırıcılık

D) Radyoaktiflik

E) Alevlenebilirlik

139) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • I.UN 1185 maddesi L21CN tankı ile taşınabilir.
 • II.UN 1194 maddesi L15CH tankı ile taşınabilir.
 • III.UN 2599 maddesi PxCH(M) tankı ile taşınabilir.
 • IV.UN 2612 maddesi L2,65CF tankı ile taşınabilir.
 • V.UN 2940 maddesi S21DH tankı ile taşınabilir.

A) I, III ve V

B) I, III ve V

C) I, II ve V

D) III, IV ve V

E) II, III ve V

140) B1000C Tünel kısıtlama kodunda yer alan sayı ne anlama gelir?

A) Taşıma ünitesi başına toplam net patlayıcı kütlesi 1000kg’ı aştığında B tünelinden geçiş yapılamaz

B) Taşınan sıvı bir maddenin ağırlığı brüt 1000lt’den fazla ise geçiş yapılamaz

C) 1000kg’dan fazla brüt ağırlığa sahip ambalaj taşıyan kamyonlar geçiş yapılamaz

D) Aracın toplam geçerli ağırlığı 1000kg’dan fazlaysa geçiş yapılamaz

E) Dökme olarak taşınan bir maddenin brüt ağırlığı 1000kg’ı aşarsa geçiş yapılamaz.

Cevap Anahtarı

131-A  132-C  133-E  134-B  135-A  136-C  137-E  138-D  139-E  140-A

Leave a Reply