TMGD SORULARI-13

141) Aşağıdakilerden hangisi portatif bir tankta taşınamaz?

A) BM NO 2191

B) BM NO 2844

C) BM NO 3247

D) BM NO 0331

E) BM NO 3505

142) Bir araca aşağıdaki maddeler yüklenmiştir. Bu araç hangi tünellerden geçebilir? •UN 1692 100 paket •UN 1356 50 paket •UN 0016 6000 kg

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

143) UN 1802 hangi ürün ile karışık ambalajlanabilir?

A) 2905

B) 3277

C) 1915

D) 3100

E) 1873

144) UN NO 2444 tehlikeli maddesi hangi kodlu tank ile taşınır?

A) L10CH

B) S4CN

C) L1.5CH

D) LGBH

E) P10BH

145) Taşıma evrakında aşağıdakilerden hangilerinin bulunması zorunludur?

 • I.UN numarası
 • II.Varsa ambalaj grubu
 • III.Denizyolu veya hava yolu içeren taşımalarda ‘1.1.4.2.1e uygun taşıma’ ibaresi
 • IV.Maddenin nispi yoğunluğu
 • V.Yazılı talimat

A) I, II ve III

B) I, II ve IV

C) II, III ve IV

D) II, IV ve V

E) Hepsi

146) Sınıf 7 kapsamında olan ambalajlar (istisnai ambalajlar hariç) hangi etiketleri taşımalıdır?

 • I.Kategori II sarı etiketi – taşıma indeksi 0.04 olduğunda ve radyasyon seviyesi 0,5 mSv/s’i aşmadığı sürece
 • II.Kategori III sarı etiketi – taşıma indeksi 6 ve dış yüzey azami radyasyon seviyesi 0.6 mSv/s arasında
 • III.Azami radyasyon seviyesi 0.06 ile 1.5 mSv/s aralığında olduğu sürece Kategori II sarı etiketi
 • IV.Taşıma indeksi ve yüzey radyasyon seviyesi farklı olduğu durumlarda radyasyon seviyesi baz alınmalıdır.
 • V.Kategori II sarı etiketi – özel koşulları altında taşımalarda

A) I ve II

B) I ve V

C) III ve V

D) II ve V

E) I ve IV

147) Aşağıdaki tehlike tanımlama numaralarından hangisi “oldukça aşındırıcı madde, zehirli, su ile tehlikeli tepkimeye giren” anlamına gelmektedir?

A) X88

B) 883

C) 886

D) 86

E) X886

148) Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

 • I)UN 1991 için T22 portatif tank talimatı kullanılabilir.
 • II)UN 2038 FL tipi araçta taşınabilir.
 • III)Radyoaktif madde taşınmasında Tip A en dayanıklı ambalajdır.

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

E) Yalnız III

149) Araçların ve konteynerlerin temizliği ve dezenfekte edilmesi ile ilgili olarak öngörülenlerin yerine getirildiğinden emin olmak hangi tarafın hükümlülüğüdür?

A) Gönderen

B) Boşaltıcı

C) Yükleyici

D) Taşıyıcı

E) Ambalajlayıcı

150) Yanda şekli verilen levha hangi taşıma şekillerinde kullanılır?

A) ADR 3.5 maddesine göre yapılan ambalajlı taşımalarda.

B) ADR 1.1.3.6 maddesine göre yapılan ambalajlı taşımalarda

C) Yüksek sıcaklıkta yapılan tehlikeli madde taşımaları

D) Tehlikeli madde taşımasında kullanılan istisnai ambalajlarda,

E) ADR 3.4 maddesine göre sınırlı miktarlarda yapılan ambalajlı taşımlarda

Cevap Anahtarı

141-A  142-A  143-E  144-A  145-A  146-A  147-E  148-E  149-B  150-E

Leave a Reply