TMGD SORULARI-6

51) Akü ana şalterlerindekideki kablo bağlantıları IP 54 koruma derecesine sahip olacaktır. Bununla birlikte, bu bağlantılar, bir merkezde (ki bu akü kutusu olabilir), toplanmışlarsa bu koşul geçerli değildir. Bu durumda, örneğin lastik bir kapakla kısa devrelere karşı bağlantıların yalıtılması yeterlidir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi için geçerli değildir?

A) Ambalajlanmamış şekilde 250 kg UN NO 0332 taşıyan araç.

B) Kapasitesi 5 m3 olan portatif tankta yanıcı gaz taşıyan araç.

C) Tankta 1000 lt UN NO 1747 taşıyan araç.

D) Ambalajlanmış şekilde 2000 kg UN NO 0341 taşıyan araç

E) Kapasitesi 1 m3 olan portatif tankta UN NO 2023 taşıyan araç.

52) Havai fişekler test verilerine dayanarak hangi bölümlere atanır?

A) 1.4, 1.5, 1.6

B) 1.4, 1.5, 1.6

C) 1.1, 1.2, 1.5

D) 1.1, 1.4, 1.6S

E) 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

53) ADR’ye göre sınıf 1 maddelerin taşıma evrakında hangi ilave bilginin bulunması gerekmektedir?

A) Plastik çuvalların ambalaj kodu

B) Bir ambalajda bulunan iç ambalajların sayısı

C) Taşınan patlayıcı maddenin toplam net patlayıcı kütlesi

D) Piroteknik malzemelerin brüt miktarı

E) Taşınan her patlayıcı maddenin brüt miktarı

54) 1.Aşağıdaki maddelerin hangileri çok bölmeli tank içerisinde taşındığında araçta turuncu plaka üzerinde 33/1203 olmalıdır?

 • I.UN 1202 ve UN 1203 beraber
 • II.UN 1203
 • III.UN 1583
 • IV.UN 1863 AG II
 • V.UN 1184

A) I, II ve III

B) I, II ve IV

C) II, III ve V

D) III, IV ve V

E) Hepsi

55) “Sınırlı Miktar Muafiyetinden” yararlanılarak yapılan taşımalarda aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

 • I)Güvenlik Planı uygulanmasına gerek yoktur,
 • II)Ambalajların UN sertifikalı olma zorunluluğu yoktur,
 • III)Ambalajların işaretleme ve etiketleme (Sınırlı Miktar işareti hariç) zorunluluğu yoktur,
 • IV)Sürücülerin SRC5 belgesi olma zorunluluğu yoktur.

A) I, II, III

B) II, III, IV

C) I, II, III, IV

D) II, III

E) III, IV

56) Aşağıdaki tehlike özelliklerinden hangisi veya hangileri Sınıf 4.1’e aittir?

 • I)İçindekiler ısındığında patlayabilir.
 • II)Yangın riski. Alevlenir veya patlayıcı, ısı, kıvılcım veya alev halinde tutuşabilir.
 • III)Bu, zararlı ve alevlenir gazların ve buharların oluşmasına ya da kendiliğinden tutuşmaya neden olabilir.
 • IV)Şoklara ve/veya darbelere ve/veya ısıya hassastır.

A) I ve II

B) III ve IV

C) Yalnızca IV

D) I, II VE III

E) II ve IV

57) Aşağıdaki durumların hangisinde/hangilerinde Kaza raporu yapılmamalıdır?

 • I-En az 2 gün ardışık çalışamayacak şekildeki yaralanmalar
 • II- UN 2814 taşıyan bir araçtan sızıntının olması durumunda
 • III- Çevresel zararın 50.000 Euro olduğu durumlar
 • IV-UN 2997 maddesinden 350 lt sızıntı olması durumunda
 • V-Kamu yollarının en az 2 saat süreyle kapatılması gereken tehlikeli malların kazalarında

A) I-II-III

B) Yalnız II

C) I-III-V

D) I-III

E) II-III-IV

58) “P10BN(M)” tank kodu içeren bir tanka konulmuş UN 1011-Butan gazı, aşağıda verilen diğer tank kodlarına sahip hangi tank/tanklarla taşınabilir?

 • I- Sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyabilen ve 5 bar basınca dayanıklı bir tank ile
 • II- UN 1210 maddesi taşıyabilen bir tank ile
 • III- Sülfür dioksit maddesi taşıyabilen ve 8 bar basınca dayanıklı bir tank ile
 • IV- Klorin triflorür maddesi taşıyabilen 25 bar basınca dayanıklı bir tank ile
 • V- UN1143 maddesi taşıyabilen bir tank ile

A) Yalnız V

B) Yalnız III

C) III-V

D) Yalnız IV

E) Hiçbiri

59) Tank işleticisi ADR yönetmeliğine göre tank kaydını aracın hizmetten alınmasından sonra ne kadar süre daha muhafaza etmek durumundadır?

A) 1 ay

B) 12 ay

C) 15 ay

D) 24 ay

E) 15 yıl

60) Akü Şalteri, ADR Araç Onay Sertifikası olması gereken aşağıdaki araçlardan hangilerinde bulunmalıdır?

 • I) FL
 • II) MEMU(MPÜB)
 • III) OX
 • IV) EX/III
 • V) AT

A) I, IV, V

B) II, III, IV

C) I, II, IV

D) III, IV, V

E) I, III, V

Cevap Anahtarı

51-E  52-E  53-C  54-B  55-C  56-D  57-C  58-D  59-C  60-C

Leave a Reply