TMGD SORULARI-14

161) ADR’ye göre gönderenin yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • I.Tehlikeli malların ADR mevzuatına uygun şekilde sınıflandırılmış ve yetkilendirilmiş olmasını sağlamak
 • II.ADR hükümleri gereğince ambalajlarda eksik olan etiketlerin tamamlanması
 • III.Sevkiyat araçlarının ve gönderme kısıtlamalarının zorunluluklarına uymak
 • IV.Aracın gerekli teçhizata sahip olup olmadığının kontrol edilmesi
 • V.Gönderen kimse diğer tarafların hizmetlerini kullanıyorsa (ambalajlayıcı, yükleyici, doldurucu, vb.), sevkin ADR zorunluluklarını sağladığından emin olmak için gerekli tedbirleri almalıdır

A) I, II ve V

B) II, III ve IV

C) I, II ve III

D) I, III ve V

E) Hepsi

162) Büyük ambalajlarla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

 • I)Hacmi 3 m3’den fazladır,
 • II)Net kütlesi 400 kg veya kapasitesi 450 lt.’den fazladır,
 • III)Hacmi 3 m3’den fazla değildir,
 • IV)Nesne veya iç ambalaj içeren harici ambalajdan oluşur

A) I, II

B) I, III

C) II, III

D) II, III, IV

E) I, III, IV

163) Aşağıdakilerden hangisi portatif bir tankta taşınamaz?

A) BM NO 2441

B) BM NO 1570

C) BM NO 3092

D) BM NO 1105

E) BM NO 0332

164) Hangi durumda bir kaza raporu hazırlanması zorunlu değildir?

A) 500 litre BM 2490 maddesinin zayi olduğu kazada

B) Araç şoförünün 3 iş günü boyunca hastanede kalmasını gerektirecek şekilde yaralandığı kazada

C) 5.000 avro değerinde çevresel zararın oluştuğu kazada

D) Araç şoförünün hayatını kaybettiği kazada

E) 15 litre BM 2900 maddesinin zayi olduğu kazada

165) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

 • I-Tehlikeli malı gönderen ve taşıyan aynı işletme olabilir
 • II-Gönderen, boş temizlenmemiş tankların doluymuş gibi sızdırmaz olduğundan emin olmalıdır.
 • III-Taşıyıcı, yazılı talimatı hazırlar ve araçta bulundurur.
 • IV-Gönderen, araçların olması gerekenden daha fazla yüklenmediğini doğrular

A) I -II

B) I-III

C) III-IV

D) I-II-III

E) Hepsi

166) Uyumluluk grubu 1.5D ve 1.2 etiketlerini taşıyan ambalajları taşıyan araç nasıl işaretlenmelidir?

A) 1.5

B) 1.2

C) 1.4

D) 1.6

E) 1.1

167) Elimizde L4BN tank kodu olan bir tankımız mevcuttur. aşağıda farklı tehlikeli maddelere ait tank kodları verilmiştir. Elimizdeki tank ile aşağıda tank kodları verilen maddelerin hangisini veya hangilerini taşıyabiliriz? I-L 1.5BN II- S4BN III- L10CN IV- SGAN

 1. A) IB) I ve IIC) I, II ve IVD) I ve IIIE) I, II, III ve IV

168) 3000 lt kapasiteli sabit tankta 310 lt UN 1145 taşınmaktadır. Aşağıdakilerden hangileri gereklidir?

 • I)Sürücü SRC 5 temel ve tank eğitimi aldığını beyan eden ADR sürücü sertifikası SRC 5 e sahip olmalı
 • II)Araç yakıt tankı, topraklama işareti ile işaretlenmeli
 • III)Sürücü yol kenarı denetiminde Tankın ara ve periyodik muayene raporunu denetim görevlisine ibraz etmeli
 • IV)Taşıma evrakında “özel hüküm 640F” ibaresi yer almalı
 • V)Araç yol kenar denetiminde kimlik bilgilerini ibraz etmek durumunda

A) I, II ve V

B) I ve V

C) III, IV ve V

D) I, II, III ve IV

E) Hepsi

169) Dermal zehirlilik oranı LD50 = 100 mg/kg olan madde ile kapalı kapta parlama noktası 25oC olan madde karıştırılıyor. Ortaya çıkan dermal yolla zehirli madde, ambalajlama grubu II olan aşındırıcı bir madde ile karıştırıldığında oluşan sıvının BM numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 2683

B) 3484

C) 2029

D) 2801

E) 3305

170) Aşağıdaki araçlardan hangisi için ADR araç onay sertifikası gerekir?

 • I.İçinde Sınıf 3 maddelerin ambalajlı olarak taşındığı araçlar
 • II.Kapasitesi 1m3 ‘ten fazla olan sökülebilir tank taşıyan araçlar
 • III.Kapasitesi 6m3 olan tank konteyner taşıyan araçlar
 • IV.Katı dökme taşıyan brandalı araçlar
 • V.UN0027 net patlayıcı kütlesi 100kg olan patlayıcı taşıyan araçlar

A) I, II ve III

B) I, II ve IV

C) II, III ve V

D) I, IV ve V

E) Hepsi

Cevap Anahtarı

161-D  162-D  163-A  164-C  165-A  166-E  167-C  168-B  169-A   170-C

Leave a Reply