TMGD SORULARI-7

61) Başlangıç kaynama noktasının saptanması hangi sınıflar için uygulanır?

A) Sınıf 4, 5.1 ve 9

B) Sınıf 2, 6.1 ve 8

C) Sınıf 5, 7 ve 8

D) Sınıf 3, 6.1 ve 8

E) Sınıf 7, 5 ve 7

62) Aşağıdaki durumların hangisinde/hangilerinde Kaza raporu yapılmamalıdır?

 • I-En az 2 gün ardışık çalışamayacak şekildeki yaralanmalar
 • II- UN 2814 taşıyan bir araçtan sızıntının olması durumunda
 • III- Çevresel zararın 50.000 Eur olduğu durumlar
 • IV-UN 2997 maddesinden 350 lt sızıntı olması durumunda
 • V-Kamu yollarının en az 2 saat süreyle kapatılması gereken tehlikeli malların kazalarında

A) I-II-III

B) Yalnız II

C) I-III-V

D) Yalnız I

E) II-III-IV

63) Göz yaşartıcı gaz maddelerin zehirliliklerine ilişkin veriler ambalajlama grubu III kriterlerine denk düşmesi halinde maddenin ambalajlama grubunda değişiklik olur mu?

A) Evet, olur. Ambalajlama grubu II’ye atanırlar.

B) Evet, olur. Sınıf değiştirirler ama ambalajlama grubu aynı kalır.

C) Hayır, değişiklik olmaz.

D) Göz yaşartıcı gazlar aerosollere atanır; sınıf 2’nin ambalajlama kodu yoktur.

E) Göz yaşartıcı gazlar patlayıcılara atanır; sınıf 1’in ambalajlama kodu yoktur.

64) Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

 • I) UN 1991 için T22 portatif tank talimatı kullanılabilir.
 • II) UN 2038 FL tipi araçta taşınabilir.
 • III) Radyoaktif madde taşınmasında Tip A en dayanıklı ambalajdır.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

E) Yalnız III

65) BM NO 2192 aşağıdakilerden hangileriyle taşınabilir?

 • I) EX
 • II tipi araç II) FL tipi araç
 • III) BM sertifikalı ÇEGK
 • IV) ÇEGK

A) Yalnız II

B) I ve II

C) II ve IV

D) II ve III

E) II, III ve IV

66) Aşağıda şekli verilen aracın arka tarafında bulunması gereken işaretlemeye dair hangisi doğrudur?

 • I)Tehlike etiketi model no 3, 6.1 ve 8’e uygun levhalar
 • II)Tehlike etiketi model no 2.1, 2.2 ve 8’e uygun levhalar
 • III)Tehlike etiketi model no 3, 6.2 ve 8’e uygun levhalar
 • IV)Tehlike tanımlama numarası ve BM numarasına sahip turuncu renkli plaka
 • V)Turuncu renkli düz plaka

A) II ve V

B) III ve V

C) I ve IV

D) I VE V

E) II ve IV

67) 900lt Ambalajlama grubu III olan UN NO 3191 tehlikeli maddesi IBC’de taşınmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • I)IBC’nin karşılıklı iki tarafına 4.2 ve 6.1 numaralı tehlike etiketleri takılmalıdır.
 • II)IBC toz ve su geçirmez olmalıdır.
 • III)IBC’nin dört tarafına 4.2 ve 6.1 numaralı tehlikeli etiketleri takılmalıdır.
 • IV)IBC, maddenin sevkiyat adı ile işaretlenmelidir.
 • V)IBC’nin son muayene tarihi (ay, yıl) işaretlenmelidir.

A) I, II, III

B) I ve III

C) II, III ve IV

D) II ve III

E) I,II ve V

68) Taşıma indeksi 5, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 1 mSv/sa olan bir ambalajın etiketinde hangi bilgiler yer almalıdır?

 • I) DÖE-I maddelerinin radyonüklidlerin adları
 • II) Taşıma indeksi
 • III) Beqerel cinsinden ifade edilen radyoaktif içeriklerin azami etkinliği

A) I, II, III

B) I

C) II, III

D) II, IV

E) II

69) UN 0333 hangi ürün ile karışık ambalajlanamaz?

A) 0334

B) 0335

C) 0336

D) 0337

E) 0373

70) Aşağıdaki araçlardan hangisi için ADR araç onay sertifikası gerekir?

 • I)İçinde Sınıf 3 maddelerin ambalaj olarak taşınan araçlarda
 • II)Kapasitesi 1 m3’den den fazla olan sökülebilir tank taşıyan araçlar
 • III)Kapasitesi 3 m3’den daha az olan tank konteyner taşıyan araçlar
 • IV)Katı dökme konteyner taşıyan araçlar
 • V)Kapasitesi 6 m3’den fazla olan tank konteyner taşıyan araçlar
 • VI)Ambalajlanmış sınıf 7’e ait maddeleri taşıyan brandalı araçlar
 • VII)Kapasitesi 1 m3’den az olan batarya araçlar
 • VIII)Katı dökme taşıyan brandalı araçlar
 • IX)Kapasitesi 1 m3’den daha fazla olan tanker

A) I, II, III, IV, V, VIII

B) II, V, IX

C) III, IV, V

D) Yalnız IX

E) I, II, III, IV, V, VIII

Cevap Anahtarı

61-D  62-C  63-A  64-E  65-D  66-D   67-E  68-C  69-E  70-B

Leave a Reply