TMGD SORULARI-16

181) Sınıf 1’de yer alan patlayıcı maddeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uyumluluk grubu C, D, E’de bulunan maddeler birlikte ambalajlanamazlar

B) Bu sınıfta yer alan maddeler piroteknik maddeleri de kapsamaktadır.

C) Uyumluluk grubu H olan maddeler; hem patlayıcı madde hem de beyaz fosfor içeren nesnelerdir.

D) Roketler yahut havai fişekler bu sınıf kapsamında değerlendirilebilir.

E) 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 gibi farklı bölümler altında tanımlanabilir.

 

182) BM sertifikalı bir ÇEGK’nin muayene için kolayca görülebilen bir yerine iliştirilmiş metal bir levhada bulunması gereken bilgiler hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • I) Operatörün adı
 • II) Onay numarası
 • III) Dara kütlesi
 • IV) Fiili tutma süresi

A) I, III ve IV

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II VE III

E) II ve IV

 

183) UN 3314 maddesi ile ilgili hangileri doğrudur?

 • I.Ambalajlar ve IBC’ler ADR’de belirtilen test zorunluluklarını karşılamalıdır.x b6
 • II.UN 1500 maddesi ile birlikte taşındığında iç ambalaj başına miktar 5 kg’ı aşmamalıdır. xmp17.
 • III.Örtülü araçlarda dökme olarak taşımaya izin verilir.
 • IV vv3 IV.Tankerle taşındığında C tünelinden geçiş yapılabilir.
 • V.Dökme olarak taşındığında aracın her iki yanına ve arka tarafında Sınıf 9 levhası yerleştirilmelidir. X 633 hükmü

A) II, III ve V

B) I, III ve V

C) I, II ve V

D) III, IV ve V

E) III,IV

 

184) 5 tonluk bir araçta, 4 ton BM NO 1374 maddesi taşınmaktadır. Araçta bulunması gereken asgari yangın söndürücü gereksinimleri ne kadardır?

A) 2 kg

B) 4 kg

C) 8 KG

D) 6 kg

E) 12 kg

 

185) 7-A KATEGORİ I-BEYAZI örneğine göre tehlike etiketiyle işaretlenen radyoaktif bir maddenin ambalajının dış yüzeyi üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi ne kadar olabilir?

A) 0,5 mSv/sa

B) 10 mSv/sa

C) 2 mSv/sa

D) 0.005 mSv/sa

E) 5 mSv/sa

 

186) UN 1036’nın sabit bir tanka doldurulması için litre başına izin verilen azami içerik kütlesi ne kadardır?

A) 0.39

B) 0.61

C) 0.53

D) 0.70

E) 0.154

 

187) Araçta bulunan sabit tankların üzerindeki levhada aşağıdaki hangi bilgiler yer almalıdır?

 • I.Tank Kodu
 • II.Sahibinin ya da operatörünün adı
 • III.Tip onay numarası
 • IV.Tankta taşınacak maddelerin doğru sevkiyat adı
 • V.Üretim yılı

A) I, II ve V

B) II, III ve IV

C) I, II ve III

D) II, III ve V

E) Hepsi

 

188) Bir ambalajın üzerinde aşağıdaki ambalaj kodu bulunmaktadır. Bu ambalaj için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 4H1/Z1.4/120/11/D/BAM 11368/15 RL

A) Ambalaj 2011 yılında üretilmiştir.

B) Ambalaj sızdırmazlık testinden geçmiştir.

C) Ambalajın azami brüt kütlesi 120 kg’dır

D) Ambalaj, ambalaj grubu III için başarı ile test edilmiştir.

E) Ambalaj sıvı maddelerin taşınması için tasarlanmıştır.

 

189) Aşağıdaki radyonüklidlerin hangisi için güvenlik planı yapılmalıdır?

A) Ra-226 için 0,5TBq

B) Ru-106 için 3TBq

C) Yb-169 için 3TBq

D) Cd-109 için 200TBq

E) Tm-170 için 200TBq

 

190) 400lt UN NO 1865 tehlikeli maddesi IBC’de taşınmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • I)IBC’ye bir adet 3 numaralı tehlike etiketleri takılmalıdır.
 • II)IBC’nin maksimum kapasitesi 450 litre olmalıdır.
 • II)IBC’nin karşılıklı iki tarafına 3 numaralı tehlike etiketleri takılmalıdır.
 • IV)IBC, maddenin sevkiyat adı ile işaretlenmelidir.
 • V)IBC metal veya sert plastikten mamul olabilir

A) I, II, III

B) I ve III

C) II, III ve IV

D) II ve III

E) I,II VE V

Cevap Anahtarı

181-A  182-D  183-E  184-C  185-D  186-B  187-D  188-C  189-A  190-E

Leave a Reply