TMGD SORULARI-2

11) Hangi sınıfların araca yüklenmesinde miktar sınırı mevcuttur?

 • I) Sınıf 5.2 kapsamında organik peroksitler
 • II) Sınıf 4.1 kapsamında reaktif olmayan maddeler
 • III) Sınıf 7 kapsamında radyoaktif maddeler
 • IV) Sınıf 1 kapsamında patlayıcı maddeler

A) I ve IV

B) III ve IV

C) Yalnızca IV

D) I ve II

E) I, II, IV

 

12) Aşağıdaki ifadelerden hangisi hacmi 20.000 litre olan tank konteynerde UN NO 1965 (Karışım A) tehlikeli maddesinin taşınması için doğrudur?

 • I)Tank kodu minimum P10BN olmalıdır.
 • II)Azami 10.000 kg gaz doldurulabilir
 • III)Araçta taşınması için ADR uygunluk belgesi olması gereklidir.
 • IV)2 no’lu etiketle her iki yandan, önden ve arkadan işaretlenmelidir.
 • V)Aracın önüne ve arkasına boş turuncu plaka yerleştirilmiş ise iki yan tarafına tehlike tanımlama numarası 23 ve UN NO 1965 olan turuncu plakalar takılmalıdır.

A) I, II, III, V

B) I ve III

C) III, IV, V

D) I, II, III, IV

E) Hepsi

 

13) ADR’ye göre düzenlenmiş bir Taşıma Evrakında “1.1.4.2.1’e göre taşıma” aşağıda belirtilmiş olan hangi taşıma zincirlerinde kullanılır?

 • I)Demiryolu taşımacılığı,
 • II)Karayolu taşımacılığı,
 • III)Denizyolu taşımacılığı,
 • IV)Denizyolu ve Havayolu taşımacılığı,
 • V)İç suyolu taşımacılığı.

A) Yalnız I

B) II, III, IV

C) II, III, IV, V

D) II, III,

E) Yalnız II

 

14) Ambalaj içinde UN 1184 taşınan bir araçta aşağıdaki hangi kişisel ve genel koruyucu teçhizatların ilave olarak bulundurulması gerekir?

 • I)Kürek
 • II)Gaz Maskesi
 • III)Gözlük
 • IV)Kova (Toplama kabı)
 • V)Kanal örtüsü
 • VI)Çekiç

A) I ve III

B) I, II ve IV

C) I, IV ve V

D) I, II, IV ve VI

E) I ve II

 

15) UN 3297’nin sabit bir tanka doldurulması için litre başına izin verilen azami içerik kütlesi ne kadardır?

A) 0.11

B) 1.16

C) 0.98

D) 1.04

E) 0.50

 

16) Aynı taşıma ünitesinde ambalajlanmış olarak, 10 ml. Asetaldehit (UN1089)sızdırmaz porselen de ve istisnai miktarda taşıması yapılacak şekilde, ayrıca Alüminyum kasada 300 lt Benzin ve OHK da 50 Kg. ıslak, Pamuk(UN1365) beraber taşınacaktır. Bu maddeleri taşıyan araç için aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

 • I- Girişinde “E” yazan bir tünelden geçiş yapabilir.
 • II- Girişinde “C” yazan bir tünelden geçiş yapabilir.
 • III- Girişinde “D” yazan bir tünelden geçiş yapamaz.
 • IV- Aracın Onay sertifikası olması gerekmektedir.
 • V- Araçta 2 Kg lık yangın söndürme cihazı bulunması yeterlidir.

A) Yalnız I

B) I-II-V

C) III-IV

D) Yalnız III

E) I-II-IV-V

 

17) UN 1664 numaralı T1 sınıflandırma kodlu 20 kg tehlikeli madde hangi tekli ambalaj veya OHK koduyla ambalajlanabilir? I) 21H2 II) 1N1 III) 4A IV) 3H1W V) 50A

A) I ve III

B) III ve V

C) II ve IV

D) I ve IV

E) II ve V

 

18) ADR Tablo A, Sütun (10) da, “BK1” notu varsa bu ne anlama gelmektedir?

A) Bu madde, tank-konteynerlerde yük taşımasına izin verilir.

B) Bu madde, kapalı bulk konteynerlerde de (dökme-yığın konteynerlerde)

C) Bu madde, portatif tanklarda dökme yük taşımasına izin verilir.

D) Bu madde, örtülü dökme konteynerlerde dökme yük taşımasına izin verilir

E) Hiçbiri

 

19) Aşındırıcı maddelerin alt gruplarının belirlenmesinde aşağıdaki kriterlerin hangisi önem arz eder?

 • I)Deriye Etki
 • II)Cama etki
 • III)Kauçuk maddesine etki
 • IV)Ahşap maddesine etki
 • V)Viskozite
 • VI)Parlama noktası

A) I,V,VI

B) I

C) II,V

D) V, VI

E) III, IV

 

20) Aşağıdakilerden hangileri ADR uyarınca uyulması gereken zorunluklardandır?

 • I) UN NO 2233 yetkili kurumun izni olmadan yerleşim yerlerinde yüklenemez.
 • II) UN NO 1845 kuru buz taşıyan araç el freni çekilmeden park edilemez
 • III) UN NO 1856 taşıyan araçta araç ekibinin dışında yolcu bulunamaz.
 • IV) UN NO 2812’nin ADR hükümlerince taşınması yasaktır.

A) Yalnızca I

B) I,II ve III

C) I ve III

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

Cevap Anahtarı

11-A  12-A  13-B  14-D  15-B  16-B  17-C  18-D  19-A  20-A

Leave a Reply