TMGD SORULARI-11

121) 1000 litre BM 1203 maddesi bir tankta taşınmaktadır. Aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

 • I) FL tipi bir araçta taşınabilir.
 • II) AT tipi bir araçta taşınabilir.
 • III) Akü ana şalteri için sürücü kabininin içinde bir kontrol aygıtı bulunmalıdır.
 • IV) Araç sürücüsü bir ADR Sürücü Eğitim Sertifikasına sahip olmalıdır.
 • V) Araç, taşıma kategorisi muafiyetinden dolayı bazı ADR hükümlerinden muaftır.

A) YALNIZ I

B) I, II, III, IV, V

C) III, IV, V

D) I, III, IV

E) II, III

122) Üzerinde 51H/Y/0601/NL/PQRS-333/0/500 işaretlemesi bulunan ambalaj için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Büyük esnek ambalajdır

B) İmalat tarihi Haziran 2001’dir

C) İstifleme ağırlığı 500 kg’dır.

D) Azami brüt ağırlığı 500 kg’dır.

E) Paketleme grupları PG II ve PG III olan tehlikeli maddeler taşınabilir.

123) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • I.UN 1942 maddesi için ambalajlar istiflenirken hemen alevlenir malzemelerin kullanımı yasaktır.
 • II.UN 1753 maddesi taşınmasında C tünelinden geçiş yapabilir.
 • III.UN 1001 maddesi sabit tanklarla taşınamaz.
 • IV.10 kg’lık UN 0114 maddesi taşıyan araçlar B tüneline giremez.
 • V.Taşıyıcı ADR hükümleri gereğince ambalajlarda eksik olan etiketlerin tamamlanmasını sağlamalıdır.

A) I, II ve III

B) I, II ve IV

C) II, III ve IV

D) II, IV ve V

E) Hepsi

124) Aşağıdakilerden hangisi ADR’den tamamen muaf olarak taşınamaz?

A) Spor amaçlı kullanılan toplardaki gazlar

B) Taşıma sırasında kullanılması amaçlanan dizüstü bilgisayarın lityum pili

C) Bir et kamyonunda soğutucu olarak kullanılan karbondioksit

D) Perakende satış için ambalajlanmış ve evsel kullanım amaçlı tehlikeli mallar

E) Taşıma işlemi gerçekleştiren aracın tankında, kendi sevki için yönlendirilmiş yakıtlar.

125) Ambalajlama grubu I’e ait alevlenebilir sıvı ile ambalajlama grubu II’ye ait aşındırıcı maddenin karıştırılmasıyla oluşan madde ile ambalajlama grubu III’e ait zehirli madde karıştırıldığında oluşan maddenin tehlike tanımlama numarası ve BM numarası hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 368 / 3286

B) 663 / 3489

C) 668 / 3289

D) 80 / 2801

E) 263 / 3305

126) Aşağıdakilerden hangisi, soğutulmadan sıvılaştırılmış ve soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasında kullanılan portatif tank üzerine takılan metal levhada yazılı ortak bilgilerdir?

 • I) Tasarım referans sıcaklığı (C derece üzerinden)
 • II) Operatörün adı
 • III) Taşınmasına izin verilen Sıvılaştırılmış gazın adı
 • IV) Taşınan Gaz için Fiili tutma süresi _ gün (veya saat)
 • V) Boş (dara) Kütle _ kg

A) I, II, IV

B) II, IV, V

C) I, III, IV

D) II, III, V

E) Hiçbirisi

127) Bir ambalaj paketin üzerinde aşağıda verilen UN sertifikasyon kodu bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ambalaj için yanlıştır? UN 21HB1/X/10 10/D/DCK-12213/0/1500

A) 21HB1: Bu ambalaj katı maddelerin 0,1 bardan fazla basınç altında dolumun ve boşaltımın yapıldığı / yapılacağı kompozit bir IBC olup, iç kabı sert plastik, dış kabı ise alüminyumdur.

B) X: Bu ambalaj içinde PG I, PG II ve PG III olan tehlikeli maddelerin taşınacağını gösterir

C) 10 10: üretim ay ve yılı

D) DCK-12213: Üretimin yapıldığı firmanın kodu

E) 0: DOLDURULMADAN ÖNCE TEMİZLENMESİ GEREKTİĞİ

128) Ambalaj kullanıcılarına sunulacak test raporu aşağıdaki hangi bilgileri içermelidir?

 • I) Testin gerçekleştirildiği tesisin adı ve adresi
 • II) Başvuru sahibinin adı ve adresi
 • III) Test raporunun tarihi
 • IV) Azami kapasite
 • V) Ambalajları teslim eden nakliyecinin adı ve adresi
 • VI) Ambalajları istifleyen operatörün bilgileri

A) Sadece I

B) Sadece II

C) I, II, III, IV

D) I, II, III, IV, V

E) I, II, III, IV, V, VI

129) Sabit tankla taşımaya izin verilen tehlikeli madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) UN1001

B) UN 1011

C) UN 1013

D) UN1613

E) UN1012

130) 1H1 kodlu ambalaj için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu ambalaj bir varildir.

B) Plastik malzemeden yapılmıştır

C) Kompozit bir ambalajdır

D) Sökülemeyen başlığa sahip varillerdeki deliklerin çapı 7 cm’yi geçmemelidir

E) Maksimum net kütlesi 400 kg’dır

Cevap Anahtarı

121-D  122-C  123-E  124-A  125-A  126-D  127-E  128-C  129-D  130-C

Leave a Reply