TMGD SORULARI-15

171) Aşağıda UN numarası verilmiş olan hangi maddeler, ambalajlı olarak taşındığında, kapalı yada örtülü araç içine yüklenmelidir? I.UN 1923 II.UN 1932 III.UN 0433 IV.UN 2257 V.UN 2516

A) I, II ve III

B) I, II ve IV

C) II, III ve IV

D) II, IV ve V

E) Hepsi

172) UN 1098 taşınan bir araçta bulunması gereken teçhizat hangisi ya da hangileridir?

 • I)Her araç için, tekerleğin çapı ve aracın maksimum kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz.
 • II)Göz durulama sıvısı.
 • III)İki adet dikilebilir uyarı işareti.
 • IV)Koruyucu eldiven
 • V)Drenaj mührü.

A) I, II, III, IV, V

B) I, II, III

C) II, IV

D) I

E) II

173) Aşağıdaki taşımalardan hangisinde veya hangilerinde aracı kullanan sürücünün mesleki yeterlilik belgesi almasına gerek yoktur?

 • I) Gaz halinde 1001 lt BM NO 1070 taşıyan tanker sürücüsü
 • II) İnce parçalar halinde 2500 kg BM NO 1350 içeren konteyneri taşıyan kamyon şoförü
 • III) En son yük olarak UN 2315 POLİKLORİNLEŞMİŞ BİFENİLER, SIVI içeren boş temizlenmemiş sert plastik OHK taşıyan araç sürücüsü

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

174) Aşağıdaki tanklarda taşınan maddelerden hangileri L15DN tankında da taşınabilir?

 • I) SGAV tankı ile taşınan granül bir katı
 • II) 5BF tankı ile taşınan bir sıvı madde
 • III) L4BH tankı ile taşınan sıvı madde,
 • IV) L15DV tankı ile taşınan bir sıvı
 • V) L21CN ile taşınan bir sıvı

A) I , III

B) I , II , IV

C) II , IV, V

D) III , V

E) Hepsi

175) Bir maddenin tehlike özelliği Sınıf 4.3, Sınıf 5.1, Sınıf 8 ve Sınıf 9 dışındaki sınıflardan veya gruplardan birden fazlasına denk geldiğinde maddenin sınıflandırılmasında belirli bir öncelik sırası temel alınarak en büyük tehlikeye eş olan sınıf veya grup göz önünde bulundurulur. Bu belirli sıralamaya göre en tehlikeli ve en az tehlikeli iki madde sınıfı veya grubu hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sınıf 1 – Sınıf 6.1 Ambalajlama Grubu I olan maddeler

B) Sınıf 7 – Sınıf 6.2’deki bulaşıcı maddeler

C) Sınıf 1 – Sınıf 5.2’deki maddeler

D) Sınıf 7 – Sınıf 3’teki sıvı duyarlılığı azaltılmış patlayıcılar

E) Sınıf 1 – Sınıf 4.1’deki kendiliğinden tepkimeye giren maddeler

176) Co-60 maddesi Typ-A bir ambalajda taşındığında azami aktivitesi ne kadar olabilir?

A) 4000GBq

B) 40GBq

C) Sınır yoktur

D) 10Rq/g

E) 0,4 Tbq

177) Aşağıdaki sınıflandırma kodunun hangisi sınıf 6.2’deki insanları veya hem insanları hem de hayvanları etkileyen bulaşıcı maddeleri ifade eder?

A) I3

B) I4

C) I2

D) I1

E) Hepsi

178) 10 günlük gözlem periyodunda sağlam deri dokusunun tüm kalınlığını 120 dk’da yok ettiği görülen madde ile kapalı kapta parlama noktası 25oC olan madde karıştırılıyor. Ortaya çıkan madde ambalajlama grubu I olan bir Sınıf 4.3 maddesi ile karıştırıldığında oluşan maddenin BM numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 2988

B) 2989

C) 2991

D) 2994

E) 2997

179) UN 2814 numaralı tehlikeli madde taşımacılığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur;

 • I)UN ambalajlı sertifika kodunda “Sınıf 6.2” ifadesi yazmalıdır.
 • II)Taşıma evrakında sorumlu kişi bilgileri ve telefon numarası bulunmalıdır.
 • III)İnsanlar ve hayvanlar için bulaşıcı maddedir.
 • IV)Kırım Kongo kanamalı ateş virüsü bulaşmış insanın tedavisi sırasında oluşan tıbbi atık Kategori A olarak sınıflandırılır.
 • V)Tekli ambalajda taşınabilir.

A) I, II, IV

B) I ve III

C) II, IV, V

D) Hepsi

E) I, II, III, IV

180) Tablo A – Sütun 12 ADR Tankları için tank kodlarında + işareti bulunmaktadır. ADR’ye göre bu +’nın anlamı nedir?

A) Tankların alternatif kullanımına izin verilmektedir.

B) Söz konusu muayene bir ara muayenesi (sızdırmazlık testi)

C) Söz konusu muayene bir sıvı geçirmezlik testidir

D) İstisna olarak söz konusu muayene basınçlı hava ile yapılmıştır (+)

E) Yapılan son muayene ADR bölüm 6.8.2.4.1 ya da 6.8.2.4.2’e göre yapıldı.

Cevap Anahtarı

171-B  172-A  173-D  174-B  175-B  176-E  177-D  178-A  179-E  180-A

Leave a Reply