TMGD SORULARI-3

21) Sınıf 5.2 – Organik peroksitler sınıfına ait tehlikeli maddelerin A-B-C-D-E-F-G şeklinde tiplere ayrılmasına dair aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) A tipi organik peroksitler ADR hükümlerine tabi değildir.

B) Bu sınıflandırma, organik peroksitlerin tehlike derecelerine göre yapılmıştır.

C) E tipi organik peroksitler ADR hükümlerine tabi değildir.

D) G tipi peroksitler ADR kapsamında taşınamaz.

E) Ambalaj içerisinde bulunmasına izin verilebilecek azami miktar ile bir ilişkisi yoktur.

 

22) Aşağıda verilen tehlike madde ikililerinden hangileri karışık olarak aynı araca yüklenebilir?

 • I) BM 0174 ve BM 0356
 • II) BM 0443 ve BM 0495
 • III) BM 0004 ve BM 0509

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I ve III

E) I, II ve III

 

23) Aşağıdaki hangi maddelerin özümlenmesi Asetik asit ile yapılır?

 • I.UN 1212
 • II.UN 1224
 • III.UN 2396
 • IV.UN 1230
 • V.UN 1590

A) I, II ve III

B) I, II ve IV

C) II, III ve IV

D) I, IV ve V

E) Hepsi

 

24) Uyumluluk grubu 1.6 ve 1.2 etiketlerini taşıyan ambalajları taşıyan araç nasıl işaretlenmelidir?

A) 1.5

B) 1.1

C) 1.4

D) 1.6

E) 1.2

 

25) Sınıf 7 ambalajlarının hangisinde yön okları olabilir?

A) Tip IP-1

B) Tip IP-2

C) Tip IP-3

D) Tip-A

E) Tip-B(U)

 

26) BM NO 3484 taşıması için gereken taşıma evrakında yer alması gereken bilgiler hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) bm 3484 hidrazin sulu çözelti alevlenir, 8 (3) (6.1), ı, (c/d)

B) bm 3484 hidrazin sulu çözelti alevlenir, 8 (3), ı, (c/d)

C) bm 3484 hidrazin sulu çözelti alevlenir, 8 (6.1), ı, (c/d)

D) bm 3484 hidrazin sulu çözelti alevlenir, 8 (3) (6.1), ıı, (c/d)

E) bm 3484 hidrazin sulu çözelti alevlenir kütlece %37’den fazla hidrazin içeren, 8 (3) (6.1), ı, (c/d)

 

27) Aşağıda UN numaraları verilen maddelerden hangisi ciddi sonuçlara neden olabilecek maddelerdendir?

A) UN 1026

B) UN3082

C) UN3373

D) UN1600

E) UN1264

 

28) Aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangileri için güvenlik planları yapılmalıdır?

 • I.Tankerde 20 Bin Litre UN 1144 v
 • II.Tankerde 10 Bin Litre UN 1203 v
 • III.Paketlenmiş 15 Bin Litre UN 1203 x
 • IV.Paketlenmiş 5 Bin Kg UN 1664 V.Paketlenmiş 10 Bin Kg UN 1670 v

A) I, II ve III

B) I, II ve V

C) II, III ve V

D) III ve IV

E) II ve V

 

29) Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli maddelerin tankta taşınması sırasında aşağıdaki miktarlar göz önüne alındığında hangi tehlikeli maddeler için güvenlik planı hazırlanmalıdır?

 • I) UN 3200 maddesi 5.000 kg taşınıyorsa
 • II) UN 3135 maddesi 2.500 kg taşınıyorsa
 • III) UN 1203 maddesi 3.500 kg taşınıyorsa
 • IV) UN 3355 maddesi 10 lt taşınıyorsa
 • V) UN 1777 maddesi 1.000 lt taşınıyorsa

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I, III, IV

D) I, III

E) III, IV

 

30) Sınıf 1 Patlayıcı madde taşıyan araçların elektrik sisteminin nominal voltajı maksimum ne kadar olabilir?

A) 12V

B) 20V

C) 24V

D) 18V

E) 14V

Cevap Anahtarı

21-B  22-C  23-D  24-E  25-A  26-A  27-A  28-B  29-C  30-C

Leave a Reply