TMGD SORULARI-5

41) UN 0319 taşıyan araçlar bir konvoy oluşturmuştur. Konvoydaki araçlar arası mesafe ne kadar olmalıdır?

A) 20 m

B) 30 m

C) 40 m

D) 50 m

E) 60 m

 

42) Aşağıdakilerden hangileri Sınıf 4.2 kapsamındaki tehlikeli maddelerdendir?

  • I)Piroforik maddelerdir
  • II)Kendiliğinden ısınmaya duyarlı maddelerdir
  • III)Doğal çevreye zararlı maddelerdir
  • IV)Sadece katı, alevlenir maddelerdir
  • V)KHDS sıcaklığı özelliğine sahip olan maddelerdir

A) I, II, V

B) I, II VE III

C) I, III ve IV

D) III ve IV

E) Hepsi

 

43) Sınırlı miktar muafiyetiyle taşınan maddelerin taşıma ünitesi ve konteynerlerinde, işaretlemeden feragat edilebilir mi?

A) Hiçbir şartta feragat edilemez

B) Ambalajların toplam brüt kütlesi taşıma ünitesi başına 8-12 ton arasındaysa edilebilir

C) Ambalajların toplam brüt kütlesi taşıma ünitesi başına 8 tondan az ise feragat edilebilir,

D) Ambalajların toplam brüt kütlesi taşıma ünitesi başına 8 tondan fazla ise edilebilir

E) Ambalajların toplam brüt kütlesi taşıma ünitesi başına 18 tondan fazla ise edilebilir.

 

44) Bir tank konteynırın tank kimliğinde (işaretlemesinde) son yapılan muayene tarihinin yanında bir P harfi bulunmaktadır. ADR yönetmeliğine göre “p” harfinin anlamı nedir?

A) Yapılan son muayene ADR bölüm 6.8.2.4.1 ya da 6.8.2.4.2’e göre yapıldı.

B) Söz konusu muayene bir ara muayenesi (sızdırmazlık testi)

C) Söz konusu muayene bir sıvı geçirmezlik testidir

D) İstisna olarak söz konusu muayene basınçlı hava ile yapılmıştır (P)

E) Söz konusu harf tankın yapımında kullanılan çeliğin sertliğini belirtir.

 

45) Ambalajlanmamış (dökme) katılar ya da nesnelerin taşınmasında, turuncu plaka zorunlulukları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 3.2 Tablo A Sütun (20) de tehlike tanımlama numarası belirtiliyor olsa dahi, taşıma ünitesine turuncu plaka takmaya gerek yoktur,

B) 3.2 Tablo A Sütun (20) de tehlike tanımlama numarası belirtiliyor ise, her bir taşıma ünitesi veya dökme konteynerin yanlarına da ek olarak dolu turuncu plaka takılmalıdır,

C) Turuncu plakalar boş olabilir,

D) 3.2 Tablo A Sütun (20) de tehlike tanımlama numarası belirtiliyor olsa dahi, konteynere turuncu plaka takmaya gerek yoktur,

E) 3.2 Tablo A Sütun (20) de tehlike tanımlama numarası belirtiliyor olsa dahi, taşıma ünitesine ve konteynere tehlike levhası takmaya gerek yoktur.

 

46) Bir taşıma biriminde 300 lt ambalajlanmış Sülfirik asit %51’den fazla asit içeren tehlikeli maddesi taşınacaktır. Araca bu maddeyi yükleyen personelin ve sürücünün temel eğitim alma zorunluluğu var mıdır? ve aracın sürücüsünün SRC-5 belgesi olmalı mıdır?

A) Personel ve sürücü uygun eğitim almalı ve sürücü de SRC-5 belgesi taşımalıdır.

B) Personelin uygun eğitim zorunluluğu var ancak sürücünün eğitim ve SRC-5 belgesi bulundurma zorunluluğu yoktur.

C) Personel ve sürücü uygun eğitimi zorunludur. Ancak Sürücünün SRC-5 belgesi bulundurmasına gerek yoktur.

D) Personel ve sürücü eğitim zorunluluğu yok ancak Sürücü SRC-5 belgesi bulundurmalıdır.

E) Sürücü için uygun eğitim ve SRC-5 belge zorunluluğu var ancak personel için uygun eğitim zorunluluğu yoktur.

 

47) Bir ambalaj paketin üzerinde aşağıda verilen UN sertifikasyon kodu bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ambalaj için YANLIŞTIR? UN 51H/Z/06 01/S/1999/0/500

A) 51H: Esnek, plastik, büyük ambalaj

B) Z: Bu ambalaj içinde yalnızca paketleme grubu III olan tehlikeli maddelerin taşınacağını gösterir.

C) 06 01: üretim ay ve yılı

D) 1999: Üretimin yapıldığı firmanın kodu

E) 500: İstifleme yükü

 

48) Kategori “E” tüneliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kategori E tünelinden hiçbir madde geçemez,

B) Kategori E tünelinden UN 2919, 3291 maddeleri geçer,

C) Kategori E tünelinden 3.4 muafiyeti kapsamında, bir taşıma ünitesinde toplam brüt kütle miktarı 8 tondan az olan maddeler geçer,

D) Kategori E tüneli en zayıf tüneldir,

E) Kategori E tünelinden UN 3359 ve UN 3373 maddeleri geçer.

 

49) Paketlenmiş halde UN 1135 tehlikeli maddesini taşıyan araç hangi tünel kategorilerinden geçemez?

A) ABC

B) AB

C) CDE

D) DE

E) BCDE

 

50) Aşağıdaki sınıfların hangisinde esas ya da yan tehlike olarak patlama özelliği vardır?

  • I.Sınıf 1
  • II.Sınıf 2
  • III.Sınıf 4.1
  • IV.Sınıf 5.2
  • V.Sınıf 7

A) I, II ve III

B) I, II ve IV

C) I, II,III ve IV

D) III, IV ve V

E) Hepsi

Cevap Anahtarı

41-D  42-B  43-C  44-A  45-B  46-C  47-E  48-A  49-D  50-C

Leave a Reply