ANAYASA SORULARI-2

1) Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görev ve yetkileri arasında değildir?

2) Bir kanun kendi metninde yürürlülük tarihini göstermemiş ise bu kanun yayımlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer?

3) Bir Kanunun ne zaman yürürlüğe gireceği kanun metninde yer almıyorsa, ilgili Kanun, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten kaç gün sonra yürürlüğe girer?

4) Cumhurbaşkanı yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçeleri ile birlikte ne kadar süre içerisinde TBMM’ye geri gönderir?

5) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

6) Anayasa Mahkemesinin Anayasa değişikliklerinde iptal kararı verebilmesi için aranan çoğunluk hangisidir?

7) Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden değildir?

8) Anayasa'ya göre aşağıdakilerden hangisi üst derece Mahkemesi değildir?

9) Anayasaya göre, aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemeler arasında düzenlenmemiştir?

10) Anayasa’ya göre, aşağıdakilerden hangisi “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” den değildir?