GÜMRÜK KANUNU SORULARI-4

1) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

2) “Araç sahipleri, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren ………..içinde tescil yaptırmak üzere, hurdaya çıkarma halinde de çıkarılış tarihinden itibaren ……..içinde yetkili tescil kuruluşuna tescilin silinmesi için gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmek zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

3) Aşağıdaki belgelerden hangisi transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması için kullanılan belgelerden değildir?

4) Aşağıdaki işlemlerden hangisi transit rejiminin başlayışında yer almaz?

5) Aşağıdakilerden eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir?

6) Aşağıdakilerden hangisi eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hattır?

7) Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkil eden fiillerden değildir?

8) Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile yaptırım altına alınan fiilleri doğrudan önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar arasında yer almaz?

9) Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile yaptırım altına alınan fiilleri önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar arasında yer almaz?

10) Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden birisi değildir?