İlk Yardım Deneme Sınavı 11

1. Kan şekeri düşüklüğünde yapılması gereken ilkyardım nasıl olmalıdır?

2. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemine ait organ veya yapılardandır?

3. Yarada nefes alıp veriyor görüntüsü var açık pnomotoraks sa hangi tip yaralanmadır?

4. Bilinci kapalı, solunumu olan ve kalbi çalışan kişiye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

5. Arı sokmalarında yapılan ilkyardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

6. Aşağıdakilerden hangisi şoktaki bir hastaya yapılacak ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

7. Aşağıdakilerden hangisi delici yaralanmaya sebep olur?

8. Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık elemanı ve benzeri elemanları taşıyan sistem hangisidir?

9. Bir travma sonucu deri Ya da mukoza bütünlüğünün bozulmasına ne denir?

10. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının özelliklerinde biridir?

11. Zehirlenmelerde görülen bilinç kaybı,havale,rahatsızlık hissi hareketlerde uyumsuzluk gibi belirtiler hangi sistem bozukluğunu gösterir?

12. Aşağıdakilerden hangisi şok çeşitlerinden gösterilemez?

13. Kanamanın ciddiyeti hangi duruma bağlı değildir?

14. Aşağıdakilerden hangisi yanığın vücuttaki olumsuz etkilerinden biri değildir?

15. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin görevlerindendir?

16. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle aniden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetersizliğine ne denir?

17. Kalp masajı dakikada kaç kez yapılmalıdır?

18. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanmanın belirtilerinden değildir?

19. Kulak kanamasında ilk yapılacak ilkyardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

20. Dış kanamalarda hangi pozisyon verilir?

21. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamsının özeliğine uygundur?

22. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın tanımlarındandır?

23. Olay yerinde hasta yaralıya müdahale etmeden önce hangisi yapılmalıdır?

24. Özellikle soğuk havalarda 20–30 dakika geçse bile hangi uygulamada temel yaşam desteğine başlanır?

25. Komadaki bir hasta yada yaralıda hangisi kaybolur?

26. Solunum değerlendirilmesi nasıl yapılır?

27. Bir eli alnına diğer el ile çeneyi geriye doğru itme işlemine ne denir?

28. Yanıkta ilk yapılması gereken müdahale hangisidir?

29. İlkyardımda ABC’nin A’ sı nedir?

30. Kafa ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

31. Aşağıdakilerden hangisi kalp krizi ile ilgili olan yanlış bir ifadedir?

32. Aşağıdakilerden hangi hasta yaralı taşımada genel kurallardandır?

33. Acil yardım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

34. Aşağıdakilerden hangisi bilinci kapalı yetişkin ağır hasta için kullanılan en uygun taşıma tekniğidir?

35. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden değildir?

36. Isı ile oluşan yanıklarda hangisi yapılmaz?

37. Kulak kanaması olan bilinçsiz hastaya hangi pozisyon verilir?

38. Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılan ilkyardım uygulamasıdır?

39. Kırıklı bir hasta söz konusu ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

40. Erişkinlerde dolaşımın değerlendirilmesinde nabız kontrolü nereden yapılır?