İlk Yardım Deneme Sınavı 12

1. Aşağıdakilerden hangisi havale nedeni değildir?

2. Şok pozisyonu nasıl verilir?

3. Rentek manevrası aşağıdaki durumların hangisinde kullanılır?

4. Çamaşır suyu içen birisine uygulanacak ilkyardım ne olmalıdır?

5. Dış kanamalarda ilk yapılacak aşağıdakilerden hangisidir?

6. Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmelerinde doğru uygulamalardandır?

7. Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtisi değildir?

8. Bilinci kapalı solunumu ve dolaşımı olan kazazedeye hangi pozisyon verilir?

9. Aşağıdakilerden hangisi kaza ortamının değerlendirilmesi kurallarından biri değildir?

10. Solunum yolu tam tıkanmalarında ne yapılır?

11. Erişkinlerde Dış kalp masajı uygulanırken göğüs ne kadar çökecek şekilde bastırılır?

12. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım temel uygulamalarından değildir?

13. Temel yaşam desteği uygulanırken solunumu gelen hastaya ne yapılır?

14. Olay yerinde ilkyardımcı aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

15. Yanıkta ilkyardımda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?

16. Bebeklerde dış kalp masajı uygulanırken aşağıdaki tekniklerden hangisi uygulanır?

17. Aşağıdakilerden hangisi koma nedeni değildir?

18. Dokuların geriye dönülmez biçimde hasara uğraması ile ortaya çıkan donuk biçimi hangisidir?

19. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasındaki risk guruplarından değildir?

20. Eklem yüzeyinin kalıcı olarak ayrılmasına ne denir?

21. Aşağıdakilerden hangisi hareket sistemi içinde yer almaz?

22. Aşağıdaki Durumlardan hangisinde turnike uygulanır?

23. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri halkalarından biri değildir?

24. Omurga hasarı olduğu bilinen bir hasta taşımak gerektiğinde nasıl taşınmalıdır?

25. Solunum yoluyla zehirlenmelerde yapılması doğru olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

26. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi içinde yer alır?

27. Erişkin bir insanda yapay solunum ve dış kalp masajı oranı nedir?

28. Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemini oluşturan yapılar içerisinde yer almaz?

29. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılacak ilk işlemdir?

30. Kanamanın ciddiyetini aşağıdakilerden hangisi belirler?

31. 112 aranması sırasında aşağıdakilerden hangisi doğru uygulamadır?

32. Sara krizi geçiren bir kişiye ne yapılmalıdır?

33. Rentek manevrası nedir?

34. Kulak kanaması olan hastaya ne yapılmalıdır?

35. Aşağıdakilerden hangisinde göğüs basısı 2 parmak ile yapılır?

36. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir?

37. Hangisi sıcak çarpmasında ilkyardım kurallarından biri değildir?

38. Akrep sokmalarında ilkyardımda ne yapılmalıdır?

39. Aşağıdaki yaralılardan hangisine ilk önce müdahale etmemiz gerekir?

40. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde ilkyardımda genel kurallar arasındadır?