İlk Yardım Deneme Sınavı 5

1. Aşağıdakilerden hangisi buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım uygulamalarından biridir?

2. Kedi köpek ısırmasında ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

3. Aşağıdakilerden hangisi süratli taşıma tekniğidir?

4. Sıcak çarpmasın da ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

5. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

6. Kimyasal yanıklarda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

7. Çocuklarda kalp masajı nasıl yapılır?

8. Bilinci açık ve kulak kanaması olan hastaya ilkyardım nasıl uygulanır?

9. Aşağıdakilerden hangisi uzuv kopmasında ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

10. Eklem yüzeyinin bir anlık ayrılmasına ne denir?

11. Çocuklarda kalp masajında göğüs kemiği ne kadar çökeltilir?

12. Delici karın yaralanmalarında aşağıdakilerden hangisi görülmez?

13. Bilinci kapalı yetişkin hasta hangi yöntem ile taşınır?

14. Göze toz gibi küçük cisim kaçmasında ne yapılır?

15. Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

16. Tam tıkanması olan kişide aşağıdakilerden hangisi görülmez?

17. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmasında ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

18. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasın belirtilerinden biri değildir?

19. En sık rastlanan zehirlenme hangi yolla meydana gelir?

20. 5 yaşında bir çocuğa temel yaşam desteği uygulanırken ilkyardımcı yalnız ise 112 ne zaman aramalı?

21. Aşağıdakilerden hangisi sara krizinde ilkyardım uygulamalarından biridir?

22. Aşağıdakilerden hangisi 3 derece yanığın özelliği değildir?

23. Aşağıdakilerden hangisi kan şekeri düşmesinin belirtilerinden biri değildir?

24. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanma belirtisi değildir?

25. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmasında ilkyardım uygulamalarından biridir?

26. Aşağıdaki zehirlenmelerin hangisinde yoğurt yedirilmesi yeterli olur?

27. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanmasında ilkyardım uygulamalarından biridir?

28. Aşağıdakilerden hangisi kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım ilkelerinden biridir?

29. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında ilkyardım uygulamalarından biridir?

30. Yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamamasıyla aniden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü seyreden akut dolaşım yetmezliğine ne denir?

31. Aşağıdakilerden hangisi donmada uygulanan ilk yardım uygulamaların biridir?

32. Eklem yüzeyinin kalıcı olarak ayrılmasına ne denir?

33. Yutkunma öksürük gibi refl ekslerin kaybolmasıyla oluşan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

34. Kaza geçiren bir yaralıda ilk olarak ne kontrol edilir?

35. Dış kanamalarda ilk yapılacak uygulama nedir?

36. Zehirlenmelerde bilinç, anlama, hareketlerde uyumsuzluk ve dengesizlik varsa hangi sistem etkilenmiştir?

37. Omurilik yaralanması olan bir kişi 3 kişiyle nasıl taşınır?

38. Bilinci açık hafif yetişkin veya çocuk tek ilk yardımcı ile nasıl taşınır?

39. Göğüs ağrısı olan hastaya ilkyardım olarak ne yapılmalıdır?

40. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?