İlk Yardım Deneme Sınavı 6

1. Aşağıdakilerden hangisi kırık çıkık burkulmalarda uygulanan ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

2. Deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulmasına ne denir?

3. Deniz canlıları sokmasında ilkyardım uygulamalarından biridir?

4. Göze metal cisim kaçmasın ilkyardım olarak ne yapılır?

5. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi zehirlenmelerinde ilk yapılacak işlem hangisidir?

6. Yarada hava alma görüntüsü varsa açık pnömotoraksa hangi tip yaralanmadır?

7. Dokulara yeterli miktarda oksijen gitmemesi sonucu oluşan doku bozulmasına ne denir?

8. Araç içindeki yaralı hangi yöntem ile dışarıya çıkarılır?

9. Zehirlenme sonucu mide bulantısı, kusma, karın ağrısı varsa hangi sistem etkilenmiştir?

10. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanmada ilkyardım uygulamalarından biridir?

11. Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteğinde doğru sıralamadır?

12. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamasının özelliğidir?

13. Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın nedeni değildir?

14. Sinir sisteminin merkezindeki bir tahriş yüzünden beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalar sonucu vücudun adale yapısında kontrol edilemeyen kasılmalara ne denir?

15. Aşağıdakilerden hangisi bebeklerde heimlich manevrasında doğru uygulamalardan biri değildir ?

16. Kısa süreli geçici yüzeysel bilinç kaybına ne denir?

17. Aşağıdakilerden hangisi bayılmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

18. Kimyasal yanıklarda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

19. Ateş nedeniyle oluşan havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?

20. Aşağıdakilerden hangisi hasta yaralı taşımada genel kurallardan biridir?

21. Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?

22. Elektrik çarpmalarında ilk yapılacak işlem nedir?

23. Aşağıdakilerden hangisi hasta yaralı taşımada genel kurallardan biridir?

24. Gazla oluşan zehirlenme hangi yolla oluşur?

25. Trafik kazası geçiren bilinci açık hastaya aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

26. Kafasına bir şey düşen kişinin gösterdiği tepki ne olur?

27. Aşağıdakilerden hangisi 1. derece yanığın özelliğidir?

28. Aşağıdakilerden hangisi sedyeye yerleştirme tekniği değildir?

29. Kemik ve deri bütünlüğü bozulmuş kırığa ne denir?

30. Köpek ısırması hafifse ilk yardım olarak ne yapılır?

31. Kırık çıkık burkulmadı ilkyardım nasıl olmalıdır?

32. Bozuk besin, alkol, mantar gibi besinlerle zehirlenme hangi yolla gelişir?

33. Başınız dönmeye başlarsa ve bayılacağınızı hissederseniz ne yaparsınız?

34. Birinci derece yanıkta hangisi görülmez?

35. Yaşlı hastalarda kalp masajı nereye yapılır?

36. Bebeklerde kalp masajı nereye uygulanır?

37. Yetişkinlerde kalp masajı nereye uygulanır?

38. Bilinci açık hafif yetişkin hangi yöntemle taşınır?

39. Aşağıdakilerden hangisi sedyeye yerleştirme tekniği değildir?

40. Aşağıdakilerden hangisi hasta yaralı taşımada genel kurallardan biri değildir?