İlk Yardım Deneme Sınavı 9

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?

2. Gaz zehirlenmelerinde yapılması doğru olan uygulama nedir?

3. Elektrik yanıklarında/çarpmalarında ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

4. Kan şekeri düşüklüğünde ilk yapılacak işlem nedir?

5. Hasta/yaralı da tam tıkanma varsa hangisi uygulanır?

6. Kanamalarda yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

7. Açık kırığın tanımına uyan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

8. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilkyardım uygulamalarındandır?

9. Aşağıdakilerden hangisi yaraların ortak belirtilerinden değildir?

10. Bir trafik kazası sonucu oluşan yaralanmada, hangi durumda yaralıyı mutlaka araçtan çıkartmak gerekmektedir?

11. Ateşli havalede aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılmaz?

12. Sinir sisteminin merkezindeki bir tahriş yüzünden beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalar sonucu vücudun adale yapısında ki kontrol edilemeyen kasılmalara ne denir?

13. Deri bütünlüğü bozulmuş ve kırık uçları görünüyorsa ne tür kırıktan bahsedilir?

14. Kalp-Damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kanlanma yapamaması nedeni ile aniden ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü durumunda hangi pozisyon verilir?

15. Üzerinde su kabarcıkları olan bir yanıkla karşılaşıldığında ilkyardım olarak ne yapılmalıdır?

16. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının özelliklerinden biridir.

17. Kafa ve omurga yaralanmalarında Hasta / Yaralı nasıl taşınmalıdır?

18. Aşağıdakilerden hangisi uzuv kopması durumunda ilkyardım uygulamasıdır?

19. Tıkanması olan ve zorla konuşarak yardım isteyen hastaya nasıl ilkyardım uygulanır?

20. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısında yapılan ilkyardım uygulamalarındandır?

21. Aşağıdakilerden hangisi havale sebebi değildir?

22. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

23. Yutkunma öksürük gibi refl ekslerin kaybolması dışarıdan gelen uyarılara tepkilerin azalması ya da kaybolmasına ne denir?

24. Aşağıdakilerden hangisi kırık belirtisidir?

25. Kulaktan gelen kan, sıvı gibi durumlarda ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır.?

26. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yanıklar içerisinde yer almaz?

27. Toplardamar kanamasının özelliği nedir?

28. Vücuda yabancı cisim batmalarında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

29. Yanıkta yapılacak ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

30. Donuklarda ilkyardım uygulaması olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

31. Aşağıdakilerden hangisi şok çeşitlerinden gösterilemez?

32. Aşağıdakilerden hangisi yürüyemeyen yada bilinci kapalı bir yetişkin hasta için kullanılan en iyi taşıma tekniğidir?

33. En tehlikeli olan ve hızla müdahale gerektiren kanama şekli hangisidir?

34. Donma tehlikesi geçiren kişide hangi uygulama doğrudur?

35. Kimyasal yanıklarda ilk yardım uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

36. Elektrik yanıklarında ilkyardım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

37. Aşağıdakilerden hangisinde yetişkin bir hastada solunum sayısı, nabız sayısı, ortalama vücut sıcaklığı doğru olarak verilmiştir?

38. Burkulmalarda ilkyardım uygulaması için doğru seçenek hangisidir?

39. Solunumu ve dolaşımı olduğu halde bilinç kaybı olan hastalara hangi pozisyon verilir?

40. Akrep ve yılan sokmalarında ilkyardım uygulamasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?