MOTOR SORULARI-21

Motor Soruları online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz…

251) Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir?

A) Araç hızının fazla olması

B) Avans ayarının bozuk olması

C) Direksiyon kutusunun arızalı olması

D) Debriyaj balatasının aşınmış olması

252) Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?

Şaft

A) Aks

B) Şaft

C) Volan

D) Kavrama

253) Motor kompresyon freninin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıtı yavaşlatır

B) Taşıtı hızlandırır

C) Araç bir tarafa çeker.

D) Frenleme çok zayıflar.

254) Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Yakıt seviyesi kontrol edilir

B) Önemsenmez, devam edilir.

C) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.

D) Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.

255) Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

A) Lambalar

B) Flaşör

C) Araç Işığı

D) Hararet Lambası

256) Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

A) İki çizgisi arasında

B) Alt çizgisinden aşağıda

C) Üst çizgisinden yukarıda

D) Yağ çubuğunda hiç görülmemeli

257) Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

Aks

A) Volan

B) Kavrama

C) Diferansiyel

D) Vites kutusu

258) Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?

A) Ateşleme sistemi

B) Soğutma sistemi

C) Aydınlatma sistemi

D) Göstergeler sistemi

259) Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aks

B) Şaft

C) Amortisör

D) Rotil

Cevap Anahtarı

251-D  252-B  253-A  254-D  255-D  256-A  257-C  258-B  259-C

Leave a Reply