TRAFİK SORULARI-6

51) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?
A) Öndeki aracı geçmek
B) Aracın taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu almak
C) Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek
D) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek

52) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
A) Arkadan çarpmak
B) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
C) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamak
D) Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek

53) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
A) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
B) Takip mesafesine uymamak
C) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak
D) Kurallara uygun olarak parketmiş araçlara çarpmak

54) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
A) Sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınır
B) Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır
C) Sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır
D) Sürücü belgesine 100 ceza puanı verilir

55) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
A) Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
B) Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C) Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D) Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi

56) “Karayolunda durumlarına göre bozulan araçlar için dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın diğer araç sürücüleri tarafından en az …………. metreden açıkça görülebilecek şekilde ön ve arkasında en az …………… metre mesafede olacak ve yerleştirilmesi şarttır” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
A) 50-30
B) 50-40
C) 60-50
D) 150-30

57) Kavşaklara yaklaşırken kaç metre mesafe içinde şerit değiştirmek yasaktır?
A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m.

58) “Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.” Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli.
B) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı.
C) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli.
D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli.

59) Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?
A) Fren mesafesinin
B) Duruş mesafesinin
C) Takip mesafesinin
D) İntikal mesafesinin

60) Kuru havada kullanılan aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu aşağıdakilerden hangisinin kontrolü için kullanılır?
A) Fren mesafesi
B) Duruş mesafesi
C) Takip mesafesi
D) İntikal mesafesi

Cevap Anahtarı

51) d 52) c 53) b 54) c 55) b 56) d 57) a 58) c 59) c 60) c

Leave a Reply