TRAFİK SORULARI-2

11) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır?
A) Bir araca arkadan çarpma
B) Kırmızı ışıkta geçme
C) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
D) Dönüş kurallarına uymama

12) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
A) Şerit değiştirme manevralarını yanlış yapmak
B) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
C) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak
D) Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak

13) “Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az ……….. metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az ……. metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.” Yukarıdaki boşlukları doldurunuz?
A) 50m/150m
B) 30m/150m
C) 80m/50m
D) 50m/50m

14) “Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.” Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli.
B) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli.
C) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı.
D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli.

15) Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tepe üstleri
B) Dönemeçler
C) Viyadükler
D) Hemzemin geçitler

16) Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Sürücünün yorgun olup olmadığına.
B) Yol zemininin çamurlu olmasına.
C) Araç lastiklerinin yeniliğine.
D) Yolun eğimine.

17) Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen hangi şarta bağlı değildir?
A) Hız
B) Sürücünün ruhsal ve fiziki durumu
C) Yolun durumu
D) Sürücünün konsantrasyonudur

18) Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?
A) Kışın soğutma donanımında antifriz kullanmak
B) Kusurlu dahi olsalar, bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını vermek
C) Yaya geçidi, okul geçidi ve kaldırımların daima sağını kullanmak
D) Trafik işaretlerinin her türlü olumsuz koşulda dahi yeterli uzaklıktan görülmesini sağlamak

19) Aşağıdakilerden hangisinin kazaları önlemede etkisi yoktur?
A) Park edilen aracın tekerleklerine takoz koymak
B) Araçta hava yastığı bulundurmak
C) Karlı ve buzlu havalarda tekerleklere zincir takmak
D) Sisli havalarda takip mesafesini arttırmak

20) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
A) Alkollü olarak araç kullanmak.
B) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak.
C) Hız sınırlamalarına uymamak.
D) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak.

Cevap Anahtarı 

11) c 12) b 13) b 14) a 15) b 16) a 17) c 18) b 19) b 20) d

Leave a Reply