TRAFİK HAZIRLIK SORULARI-4

31) Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?
A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir.
B) Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir.
C) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.
D) Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir.

32) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında; en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?
A) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre
B) Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
C) Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre
D) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre

33) Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülemez?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25

34) Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülmezler?
A) 20 km.
B) 15 km.
C) 50 km.
D) 35 km.

Ticari araç sürücüleri için src belgesi kursu hakkında bilgi alabilirsiniz.

35) Trafik işaretlerine uymada; önceliklere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
A) Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
B) Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C) Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D) Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi

36) Trafik kontrollerinde hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yeri konusunda önceden sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduranlara verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis cezası
B) Ağır para cezası ve sekiz aya kadar hapis cezası
C) Sadece ağır para cezası
D) Sadece ağır hapis cezası

37) Yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında bulunan kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarına en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?
A) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre
B) Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
C) Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre
D) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre

38) Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Otomobil sürücüsü, otobüse
B) Otobüs sürücüsü, otomobile
C) Şeridi daralmış olan, diğerine
D) Azami ağırlığı az olan, diğerine

39) “Araç sahipleri, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren ………..içinde tescil yaptırmak üzere, hurdaya çıkarma halinde de çıkarılış tarihinden itibaren ……..içinde yetkili tescil kuruluşuna tescilin silinmesi için gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmek zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
A) 1 ay – 3 ay
B) 3 ay – 1 ay
C) 3 ay – 2 ay
D) 2ay – 1 ay

40) Arızalı aracın freni bozuk ise çeken aracın hızı saatte en fazla kaç kilometre olmalıdır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25

Cevap Anahtarı

31) b 32) a 33) b 34) b 35) b 36) a 37) a 38) b 39) b 40) b

Leave a Reply