TRAFİK HAZIRLIK SORULARI-7

61) Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır ?
A) İtfaiye – zabıta- sivil savunma
B) Trafik – zabıta – cankurtaran
C) Cankurtaran – itfaiye – zabıta
D) Koruyan ve korunan araçlar – sivil savunma – trafik – cankurtaran

62) Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

63) Geçiş yolunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karayolunun sadece bisikletlilerinin kullanmalarına ayrılan kısım.
B) Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun , karayolu üzerinde bulunan kısım.
C) İki ve ya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alan.
D) Taşıt yolunda yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alan.

64) Görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?
A) Geçiş hakkı
B) Geçiş kolaylığı
C) Geçiş üstünlüğü
D) Geçiş önceliği

65) Hızı 90 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 45 m
B) 30 m
C) 60 m
D) 15 m

66) “Hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı …… defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri …….. yıl süreyle geri alınır.” Karayolları Trafik Kanununa göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
A) 5 – 1
B) 5 – 5
C) 4 – 6
D) 10 – 5

67) İki veya daha çok karayolunun kesişmesi ya da birleşmesi ile oluşan ortak alana ne ad verilir?
A) Tali yol
B) Kavşak
C) Taşıt yolu
D) Şerit

68) İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne denir?
A) Park yeri
B) Sığınma cebi
C) Manevra yeri
D) Kavşak

69) İlgili mevzuata göre karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında, aracın azami toplam ağırlığının en çok % kaçı kadar tartı toleransı tanınır?
A) % 2
B) % 5
C) % 10
D) % 12

70) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?
A) Dur anlamındadır. Bir trafik kazasının olduğunu bildirir
B) Yavaşla anlamındadır. Diğer araçlara yol verileceğini gösterir
C) Dur anlamındadır. Yol kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir.
D) Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir.

Cevap Anahtarı

61) c 62) c 63) b 64) c 65) a 66) a 67) b 68) d 69) b 70) c