TRAFİK HAZIRLIK SORULARI-8

71) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?
A) Dur anlamındadır.Yol kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir.
B) Dur anlamındadır. Bir trafik kazasının olduğunu bildirir
C) Yavaşla anlamındadır. Diğer araçlara yol verileceğini gösterir
D) Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir.

72) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafikte suç unsuru olarak değerlendirilir?
A) Yaya kaldırımlarına park ederek yayaların geçişini zorlaştırmak.
B) Dönüşlerde ilk geçiş hakkını yayalara vermek.
C) Tali yollardan çıkış yaparken ilk geçiş hakkını anayolda seyreden araçlara vermek.
D) Dönel kavşaklarda ilk geçiş hakkını dönel kavşak içersindeki araç sürücülerine vermek.

73) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metre mesafe içinde parketmek yasaktır.
B) Yangın musluklarına her iki yönden 5 metre içinde parketmek yasaktır
C) Trafik işaretleri ile belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde ve bunlara 10 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
D) Okul ve hastane giriş ve çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metre mesafede parketmek yasaktır.

74) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

75) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

76) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre fasılalı (aralıklı) yanıp sönen sarı ışığın anlamı nedir?
A) Dur, yolu kontrol et sonra geç
B) Yavaşla, dikkatlice geç
C) Durakla, yolda çalışma var
D) Yavaşla, yol trafiğe kapalıdır

77) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?
A) İtfaiye – cankurtaran – zabıta aracı – trafik polisi – sivil savunma aracı
B) Cankurtaran – trafik polisi – itfaiye – zabıta aracı – sivil savunma aracı
C) Cankurtaran – itfaiye – zabıta aracı – trafik – sivil savunma aracı
D) İtfaiye – trafik polisi – cankurtaran – sivil savunma aracı – zabıta aracı

78) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarına ne ad verilir?
A) Geçiş hakkı
B) Geçiş üstünlüğü
C) Geçiş kolaylığı
D) Geçiş muafiyeti

79) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %10 ile %30 arasında aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?
A) Trafikten men
B) Hafif hapis cezası
C) Para cezası ve 10 ceza puanı
D) Para cezası

80) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %30’dan fazla aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?
A) Trafikten men
B) Hafif hapis cezası
C) Para cezası ve 15 ceza puanı
D) Para cezası

Cevap Anahtarı 

71) a 72) a 73) d 74) d 75) c 76) b 77) c 78) b 79) c 80) c

Leave a Reply