TRAFİK SINAVA HAZIRLIK SORULARI-6

51) B1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?
A) 8
B) 10
C) 18
D) 20

52) B3 yetki belgesi için başvuranların; ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1

53) D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?
A) 8
B) 12
C) 19
D) Yaş şartı aranmaz.

54) “D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları …………… ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz?
A) Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere
B) Özmal taşıt sayısının yarısı geçmemek üzere
C) Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
D) Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere

55) “D1 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları …………… ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz?
A) Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere
B) Özmal taşıt sayısının yarısı geçmemek üzere
C) Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
D) Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere

56) Düzenli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde yazılı olması gerekmeyen konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalkış ve varış yeri
B) Koltuk numarası
C) Taşıma ücreti
D) Varış saati

57) Hangi yetki belgesi türleri için sadece özmal taşıtlar taşıt belgesine kaydedilir?
A) A1-A2-B1-B2
B) A1-A2-B1-D4
C) A1-A2-B3-D3
D) A1-A2-D1-D4

58) Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  • I. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
  • II. Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal dışındaki yerlerde yolcu indirilip bindirilebilmesi için Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin diğer yerlerde ilgili belediyenin izin vermesi gerekir.
  • III. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılır
  • IV. Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.

A) I-II
B) I-II-III
C) I-III-IV
D) II-IV

59) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre otobüs ve mafsallı otobüslerde toplam doldurma kapasiteleri en az kaç kilogram kuru toz olan yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?
A) 2 kg
B) 6 kg.
C) 12 kg.
D) 20 kg

60) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olan B1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattında faaliyette bulunabilirler?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 8

Cevap Anahtarı

51) d 52) d 53) d 54) c 55) c 56) d 57) c 58) b 59) b 60) b

Leave a Reply