TRAFİK HAZIRLIK SORULARI-10

91) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş kolaylığı sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Otobüs, kamyona
B) Kamyon, arazi taşıtına
C) Kamyon, kamyonete
D) Minibüs, kamyonete

92) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Otobüs, kamyona
B) Kamyon, arazi taşıtına
C) Kamyon, kamyonete
D) Minibüs, kamyonete

93) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik işaretlerine uymada öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
A) Trafik işaret levhaları, trafik ışıkları, trafik polisi
B) Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C) Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D) Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi

94) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde üçüncü defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?
A) Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır.
B) Sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alınır.
C) Sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır.
D) Sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.

95) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?
A) Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır
B) Sürücü belgeleri 4 ay süreyle geri alınır
C) Sürücü belgeleri 6 yıl süreyle geri alınır
D) Hiçbir işlem yapılmaz

96) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süreyle geri alınır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

97) Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Motorlu araç sürücüleri, motorsuz araçlara,
B) Lastik tekerlekli traktör ile iş makinesi sürücüleri, diğer motorlu araçlara,
C) Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca,
D) Dönüş yapan sürücüler, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere,

98) Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara yol verir
B) Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca yol verir
C) Lastik tekerlekli traktörler, diğer motorlu araçlara yol verir
D) Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca yol verir

99) Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermek zorundadır.
B) Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir.
C) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.
D) Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol vermelidir.

100) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? Yerleşim yerleri içinde (metre) Yerleşim yerleri dışında (metre)
A) 5 100
B) 10 100
C) 15 150
D) 50 150

Cevap Anahtarı

 91) c 92) c 93) b 94) a 95) b 96) b 97) a 98) d 99) b 100) a 101) b

Leave a Reply