TRAFİK HAZIRLIK SORULARI

Trafik Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz…

1) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

2) “Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ………., diğer hallerde ……… fazla hızla sürülmemesi zorunludur.” Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
A) 10 kilometreden – 15 kilometreden
B) 15 kilometreden – 20 kilometreden
C) 20 kilometreden – 25 kilometreden
D) 20 kilometreden – 30 kilometreden

3) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
A) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak
B) Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
C) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
D) Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak

4) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Geçiş yolları önünde ve üzerinde park etmek yasaktır
B) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
C) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.
D) Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.

5) Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir
B) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
C) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
D) Römorku çeken araç için hız limiti 20 km/saat arttırılabilir

6) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Motorlu taşıt sürücüsü, motorsuz taşıta
B) Şeridi daralmış olan, diğerine
C) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine
D) Motorsuz taşıt sürücüsü, motorlu taşıta

7) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan değildir?
A) Cankurtaran veya özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar,
B) Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları.
C) Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar.
D) Görev hali dışındaki itfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları.

8) Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

9) İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A) Hızını azaltarak yoluna devam etmek
B) Selektör yaparak gelen aracı uyarmak
C) Karşıdan gelen aracın durmasını beklemek
D) Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak durmak

10) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır?
A) Bir araca arkadan çarpma
B) Kırmızı ışıkta geçme
C) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
D) Dönüş kurallarına uymama

Cevap Anahtarı

1) c 2) b 3) d 4) d 5) c 6) d 7) d 8) c 9) d 10) c 

Leave a Reply