TRAFİK SINAVA HAZIRLIK SORULARI-12

111) Uluslararası yolcu taşımacılığı (SRC1) türü Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki belge türlerinden hangisini kapsamaktadır?
A) SRC2
B) SRC3
C) SRC4
D) SRC5

112) “Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?
A) A2 yetki belgesi
B) B1 yetki belgesi
C) C2 yetki belgesi
D) D2 yetki belgesi

113) “Yetki belgesi sahipleri her seferde ……. yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla ……. personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.” ifadesindeki boşluklar Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
A) 1 – 1
B) 1 – 2
C) 2 – 2
D) 2 – 1

114) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda kaç ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadırlar?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6

115) Yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yolcunun 35 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır.
B) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
C) Sahipsiz bagaj taşınamaz.
D) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.

116) Yolcu beraberinde getirilip, gümrüğe sunulan eşyanın geçici depolama süresi ne kadardır?
A) 1 ay
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 1 yıl

117) Yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen şekil ve şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belgeye ne ad verilir?
A) Taşıma sözleşmesi
B) Taşıma senedi
C) Yolcu bileti
D) Poliçe

118) Yolcu taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Düzenli yolcu taşımacılığı zaman tarifesine tabidir.
B) Gerekli hallerde bakanlık taban ve tavan fiyat belirler.
C) Taşımacılar zaman tarifelerini terminal ve işyerlerine asmak zorundadır.
D) Ücret tarifeleri farklı başlangıç ve bitiş noktaları arasında farklı şekilde düzenlenebilir.

119) “Yetki belgesi sahipleri her seferde ……… yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla ……… personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
A) 1 – 1
B) 1 – 2
C) 2 – 2
D) 2 – 1

Cevap Anahtarı

111) a 112) c 113) b 114) d 115) a 116) b 117) c 118) d 119) b

Leave a Reply