TRAFİK SINAVA HAZIRLIK SORULARI-9

81) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifeli olarak otobüsle sadece şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?
A) D1
B) D2
C) B1
D) B2

82) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne ad verilir?
A) Taşıma güzergâhı
B) Yol güzergâhı
C) Yol hattı
D) Taşıma hattı

83) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir?
A) Taşıma hattı
B) Güzergah
C) İstiap haddi
D) Düzenli sefer

84) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifeli yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?
A) 10
B) 20
C) 30
D) Özel indirim uygulanamaz

85) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur.
B) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.

86) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) A1-A2-B1
B) A2-B2-D3
C) A1-B3-D3
D) A2-B1-B3

87) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) A2-B1
B) B2-D3
C) B3-D3
D) B1-B3

88) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?
A) 24
B) 36
C) 42
D) 48

89) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yolcunun 45 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır.
B) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
C) Sahipsiz bagaj taşınamaz.
D) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.

90) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yolcu bileti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 1 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
B) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
C) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
D) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar.

Cevap Anahtarı

81) a 82) d 83) a 84) a 85) a 86) c 87) c 88) a 89) a 90) a

Leave a Reply