TRAFİK HAZIRLIK SORULARI-5

41) Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağındaki şeritten geçilebilir?
A) En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
B) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların,
C) Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların,
D) Yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların,

42) Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından geçilebilir?
A) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarda, özel amaçlı taşıtların,
B) En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
C) Sola dönüş yapmak isteyen araçlar ile yolun ortasında giden tramvayların ve yolun sonunda geçiş üstünlüğüne sahip araçların,
D) Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve motorsuz taşıtların,

43) Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir?
A) Bağlantı yollarında.
B) İki yönlü dar taşıt yollarında geçiş kolaylığı sağlamak için.
C) Tek yönlü yollarda.
D) Dönerli kavşaklarda.

44) Aşağıdakilerden hangi durumlarda araçların sağındaki şeritten geçilebilir?
A) En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
B) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların,
C) Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların,
D) Sola dönüş yapmak isteyen araçlar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların

Ticari araç sürücüleri için src belgesi hakkında bilgi alabilirsiniz.

45) Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
A) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
B) Her iki aracın dolu olması
C) Çekilen aracın dolu, çeken aracın boş olması
D) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması

46) Aşağıdakilerden hangisi hız ihlalinin sonuçlarındandır?
A) Aniden yola çıkan aracı geç fark etmek.
B) Tabelaları geç okumak.
C) Heyelan bölgesinden geçerken yuvarlanacak taşları geç fark etmek.
D) Hepsi

47) Aşağıdakilerden hangisi trafik suçu sayılmaz?
A) Sol şeridi devamlı kullanmak.
B) İki şeridi kullanmak.
C) Sağ şeridi devamlı kullanmak.
D) Trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek.

48) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır.
B) Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.
C) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.
D) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.

49) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.
B) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır.
C) Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.
D) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.

50) Aşağıdakilerin hangisinde sürücü geriye gidebilir?
A) Bağlantı yollarında.
B) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlamada.
C) Erişme kontrollü kara yolunda.
D) Tek yönlü yollarda duraklama ve park etme dışında.

Cevap Anahtarı 

 41) d 42) c 43) b 44) d 45) d 46) d 47) c 48) c 49) a 50) b

Leave a Reply