TRAFİK HAZIRLIK SORULARI-11

101) Kesik yol çizgileri hangi yola çizilir?
A) Tepe üstüne yaklaşan yollara
B) Görüş açısı açık olan yollara
C) Köprü ve tünele yaklaşan yollara
D) Dönemeç veya yaya geçitlerine yaklaşan yollara

102) Kontrolsüz kavşaklarda hangisi yanlıştır?
A) Motorsuz taşıtlar motorlu taşıtlara yol verir.
B) Traktör ve İş makineleri diğer motorlu taşıtlara yol verir.
C) (T) kavşaklarda dönüş yapanlar düz gidenlere yol verir.
D) Soldan gelene yol verilir.

103) Kontrolsüz kavşakta öncelik hangi aracındır?
A) Sağdan yaklaşan
B) Soldan yaklaşan
C) Motorsuz aracın
D) Hiçbiri

104) Otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50
B) 80
C) 90
D) 100

105) Otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı kaç kilometredir?
A) 50
B) 80
C) 90
D) 100

106) Özellikle transit trafiğe tahsis edilen belirli yer ve koşullar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoluna ne ad verilir?
A) Erişme Kontrollü Karayolu
B) Anayol
C) Çift yönlü karayolu
D) Tek yönlü karayolu

107) Sürücüler karayolları üzerinde, kavşaklara yaklaştıklarında, fasılalı yanıp sönen kırmızı ışığı gördüklerinde ne yapmak zorundadırlar?
A) Hızlarını yavaşlatmak zorundadırlar.
B) Hızlarını kesmeden devam etmek zorundadırlar.
C) Kesinlikle durup trafiği kontrol ettikten sonra trafik müsaade ediyorsa geçmek zorundadırlar.
D) Yavaşlayıp durmadan geçebilirler.

108) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri önlerindeki araçları yerleşim birimi dışındaki karayollarında en az kaç metre mesafeden takip etmelidir?
A) 20
B) 30
C) 50
D) 60

109) Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
A) Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
B) Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C) Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D) Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi

110)na, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde ve yerleşim birimi dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A) 10 metre – 50 metre
B) 15 metre – 100 metre
C) 20 metre – 100 metre
D) 20 metre – 150 metre

Cevap Anahtarı 

101) b 102) d 103) a 104) c 105) c 106) a 107) c 108) c 109) b 110) b

Leave a Reply