Trafik Asli Kusur Sorusu

21) Hız sınırlarını % 10 – %30 (%30 dahil) aşan sürücülere kaç ceza puanı verilir?
A) 5 ceza puanı
B) 10 ceza puanı
C) 15 ceza puanı
D) 20 ceza puanı

22) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içerisinde park etmek yasaktır?
A) 5
B) 15
C) 20
D) 25

Ticari araç sürücüleri için src belgesi kursu hakkında bilgi alabilirsiniz.

23) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan haller dendir?
A) Öndeki aracın geçilmesi
B) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
C) İki yönlü yola ters yönden girmek
D) Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek

24) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
A) Arkadan çarpma
B) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
C) Düşük hızla seyretmek
D) Geçme yasağı olan yerlerde geçmek

25) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?
A) Servis yolu
B) Tek yönlü karayolu
C) Çift yönlü karayolu
D) Bağlantı yolu

26) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 6

Ticari araç sürücüleri için src belgesi kursu hakkında bilgi alabilirsiniz.

27) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?
A) Geçiş hakkı
B) Geçiş kolaylığı
C) Geçiş üstünlüğü
D) Geçiş önceliği

28) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kesik yol çizgileri hangi yola çizilir?
A) Tepe üstüne yaklaşan yollara
B) Görüş açısı açık olan yollara
C) Köprü ve tünele yaklaşan yollara
D) Dönemeç veya yaya geçitlerine yaklaşan yollara

29) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Otomobil kamyonete
B) Kamyon arazi taşıtına
C) Kamyon lastik tekerlekli traktöre
D) Kamyonet minibüse

30) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay geri alınır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

Cevap Anahtarı

21) b 22) b 23) b 24) c 25) d 26) c 27) c 28) b 29) d 30) c