TRAFİK SORULARI-3

21) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
A) Aşırı hızla seyretmek
B) Yorgun ve uykusuz araç kullanmak
C) Kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak
D) Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek

22) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
A) Düşük hızla seyretmek ve gereksiz fren yapmak.
B) Öndeki aracı yakından takip etmek.
C) Öndeki aracı geçmek.
D) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymamak.

23) Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?
A) En soldaki şeridi sürekli işgal etmek.
B) Öndeki araca arkadan çarpmak.
C) Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek.
D) Takip mesafesine uymamak.

24) Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının diğer araç sürücüleri tarafından en az kaç metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir?
A) 50 metre
B) 100 metre
C) 150 metre
D) 200 metre

25) Hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
A) Tek yönlü yola ters yönden girmek
B) İki yönlü yola ters yönden girmek
C) Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek
D) Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek

26) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?
A) En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
B) Takip mesafesine uyulmaması
C) Öndeki aracın geçilmesi
D) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uyulmaması

27) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?
A) Öndeki aracın geçilmesi
B) İki yönlü yola ters yönden girmek
C) Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek
D) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek

28) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
A) Arkadan çarpma
B) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
C) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamak
D) Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek

29) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise; geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
A) Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
B) Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
C) Motorlu araç sürücüleri motorsuz araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
D) Büyük araçlar küçük araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır

30) Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
A) Yerleşim birimi içinde 30 m. yerleşim birimi dışında 100 m.
B) Yerleşim birimi içinde 30 m. yerleşim birimi dışında 150 m.
C) Yerleşim birimi içinde 50 m. yerleşim birimi dışında 100 m.
D) Yerleşim birimi içinde 50 m. yerleşim birimi dışında 150 m.

Cevap Anahtarı

21) c 22) d 23) b 24) c 25) a 26) d 27) d 28) c 29) a 30) b

Leave a Reply