TRAFİK SINAVA HAZIRLIK SORULARI-4

31) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 10

32) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşıma güzergahı
B) Taşıma hattı
C) Taşımacılık
D) Taşıma

33) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?
A) 6 saat
B) 12 saat
C) 18 saat
D) 24 saat

34) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar?
A) 10
B) 12
C) 19
D) 20

35) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) A1-D1
B) D3-D4
C) D1-D4
D) D2-D4

36) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yolcunun 35 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır.
B) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
C) Sahipsiz bagaj taşınamaz.
D) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.

37) Seyahat esnasında meydana gelen ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması veya varış noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A) Bir başka güzergah izlenerek taşıma tamamlanabilir.
B) Ek ödeme veya benzeri taleple yolcunun eşyası veya kargo başka bir araçla yolcunun istediği adrese gönderilebilir.
C) Yolcu, eşya ve kargo hareket noktasına geri getirilebilir.
D) Yolcu, güzergah üzerinde yolcunun dilediği bir yere kadar götürülebilir.

38) Tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?
A) A1
B) D1
C) B1
D) B2

39) Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir?
A) Taşıma hattı
B) Güzergah
C) İstiap haddi
D) Düzenli sefer

40) Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?
A) Zaman tarifesine
B) Ücret tarifesine
C) Taşıma güzergâhına
D) Hepsi

Cevap Anahtarı

31) d 32) b 33) d 34) c 35) b 36) a 37) b 38) c 39) a 40) d

Leave a Reply